Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes

2019. május 14.–17.

MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

 

PROMASPRAY® habarcsok teherhordó szerkezetek tűzvédelmére

Promat-1.jpgAz elmúlt néhány évben előszeretettel használták a tűzvédő habarcsokat teherhordó acélszerkezetek tűzvédelmére. Ezek a habarcsok egyfajta átmenetet képeznek a tűzvédő burkolatok és a tűzgátló festékek között: a felhordás –a festékekhez hasonlóan- jellemzően az acélszelvény profilját követve, szórással történik (a legtöbb habarcstípushoz csak víz és alkalmas vakológép szükséges). A tűzvédelem azonban a burkolatokhoz hasonlóan nem reaktív módon, habosodás nélkül biztosított. Ez utóbbi tulajdonság miatt a habarcsokat és a burkolatokat teherhordó acélszerkezeteken azonos szabvány, MSZ EN 13381-4 szerint vizsgálják.

Kevesen tudják azonban, hogy a PROMASPRAY® habarcsokkal nem csak acélszerkezetek tűzvédelme biztosítható. A legelterjedtebben használt, gipszkötésű, vermikulit alapú PROMASPRAY® P300 habarccsal beton és acél-profillemez együtt dolgozó (acél trapézlemez) szerkezetek, fafödémek és vasbeton szerkezetek járulékos tűzvédelme is biztosítható. Nézzük a részleteket!


Teherhordó acélszerkezetek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal

Az talán mindenki számára ismert, hogy a reaktív elven működő, azaz hő hatására felhabosodó tűzgátló festékek szükséges rétegvastagsága acél zártszelvényeken lényegesen nagyobb, mint a nyitott profilokon (amennyiben a terméket egyáltalán bevizsgálták zártszelvényekre), sőt a kör és a szögletes keresztmetszetű profilokat is külön vizsgálják. Az azonban kevéssé ismert, hogy ez részben a tűzvédő habarcsokra is igaz: a nem reaktív tűzvédelmi megoldásokat (a habarcsok ide tartoznak) a már említett MSZ EN 13381-4 szabvány szerint vizsgálják és az MSZ EN 13501-2 szerint osztályozzák. A szabványos vizsgálat során különböző nyitott (I és H) profilokat tesztelnek és a kapott rétegvastagsági eredményeket táblázatokban tüntetik fel az acélszelvény geometriai méreteit és a tűzhatás irányát jellemző profiltényező (Ap/V, esetleg U/A), a tervezési hőmérséklet, valamint a kívánt tűzállósági teljesítmény függvényében. Ezeket az eredményeket a szabvány előírásai miatt azonban csak „dobozos” védelem (boxed systems) esetén használhatjuk változtatás nélkül zártszelvényekre is! A profilkövető (profiled systems), azaz habarcsvédelem szükséges rétegvastagságát a következő szabály szerint kell meghatározni:

- A kívánt tűzállósági teljesítmény és a megadott tervezési hőmérséklet ismeretében a zártszelvény profiltényezőjéhez kikeressük a nyitott szelvényekre vonatkozó táblázatokból a szükséges vastagságot (dp).
-  Ezt a vastagságot Ap/V ≤ 250 m-1 profiltényező esetén


(1+ Ap/V
1000 )-rel


kell szorozni, azaz a szükséges vastagság nagyobb lesz, mint az azonos profiltényezőjű nyitott acélszelvény esetében! Ap/V = 100 m-1-nél a nyitott szelvényű táblázatból leolvasott adatot 10%-kal, Ap/V = 200 m-1-nél 20%-kal növelni kell.
- 250 m-1-nél nagyobb profiltényező esetén a nyitott szelvényű táblázatból leolvasott adatot 25%-kal kell növelni.

Vigyázat: a profilkövető szó ezúttal csak a habarcsokra utal, hiszen a tűzgátló festékek vizsgálati szabványa más (MSZ EN 13381-8) és ez a szabály ott nem szerepel!
Hangsúlyozandó, hogy ezek nem a Promat előírásai az adott termékre vonatkozóan, hanem a szabványból adódnak, azaz minden tűzvédő habarcs szükséges rétegvastagságát így kell meghatározni acél zártszelvények védelme esetén! A tűzvédő habarcsokat tehát –a tűzgátló festékekkel ellentétben– nem kell külön bevizsgáltatni acél zártszelvényeken, de a rétegvastagságot a nyitott szelvényű táblázatokhoz képest az előbb ismertetett módon korrigálni kell.

A védett elemmel kapcsolatos használati kategória
A tűzvédő termékek Európai Műszaki Engedélyeit (ETA) szabályozó ETAG 018 irányelv 1. részében a védeni kívánt elemek szerint 10 különböző tűzvédelmi feladatot különböztetnek meg, melyek közül a 4. típus foglalkozik teherhordó acélelemek tűzvédelmével. Ez a rendeltetés természetesen szerepel a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében (ETA 11/0043) és teljesítménynyilatkozatában is.

Alapozó és fedőbevonat


A tűzvédő habarcsok abban is hasonlítanak a tűzgátló festékekre, hogy mindig rendszerben kell gondolkodnunk: milyen alapozóval és milyen fedőbevonattal minősített az adott termék. Ezeket az adatokat mindig meg kell keresni a gyártói segédletekben. A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcshoz acélszerkezeteken nem kötelező alapozó (tapadóhíd), de a későbbiekben látni fogjuk, hogy más szerkezeteken ez előírás is lehet. A tűzvédő habarcsréteg tapadásának tartóssága miatt azonban javasolt a BONDSEAL-tapadóhíd használata. A kész habarcsfelület enyhén simítható, de arra mindig ügyelni kell, hogy a habarcs ne tömörödjön, hiszen azzal csökkenne a rétegvastagság és romlana a hőszigetelő (azaz tűzvédő) képesség. Fedőfesték nem használható.

Az időjárási kitét szerinti használati kategória


A PROMASPRAY® P300 habarcs csak 85%-nál kisebb páratartalmú és fagymentes beltérben használható, ami a gipszkötésből adódik. A már említett ETAG 018 irányelv 3. része foglalkozik a habarcsokkal és az időjárási kitettség alapján 4 kategóriát különböztet meg, amelyek közül a Z2 típus írja le a csak beltérben használható termékeket. Ez a használati kategória szintén megtalálható a habarcs teljesítménynyilatkozatában. A 85% vagy ennél nagyobb páratartalmú, de továbbra is fagymentes helyeken (Z1 típus) illetve a mérsékelt kitettségű helyeken (Y típus: a hőmérséklet lehet 0°C alatt, de nem tehető ki eső hatásának és csak korlátozottan tehető ki UV sugárzásnak) a cementkötésű PROMASPRAY® C450 habarcs használható (lásd a vonatkozó teljesítménynyilatkozatot). Ennek a habarcsnak természetesen eltérő paraméterei és szükséges rétegvastagságai vannak (a zártszelvényeknél alkalmazandó szorzás azonban természetesen ugyanúgy érvényes)

.
Acél-profillemez szerkezetek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal


A vonatkozó MSZ EN 13381-5 vizsgálati szabvány megfogalmazása szerinti beton és acél profillemez együtt dolgozó szerkezeteket a gyakorlatban – kicsit pontatlanul – rendszerint acél trapézlemez szerkezeteknek hívjuk (az acél-profillemez kifejezés pontosabb lenne, hiszen ez magában foglalja az acél trapézlemezeket és a beugró profilú /fecskefarok/ acéllemezeket is).
A PROMASPRAY® P300 habarccsal mindkét födémtípus tűzvédelme az alábbi rétegvastagsági táblázat szerint igazolt (az acél-profillemez hőmérséklete a teherbírási R kritérium miatt nem haladhatja meg a 350°C-ot):Promat-tabl-1.jpgFontos megjegyzés: felbeton nélküli acél-profillemez szerkezetek nem védhetőek tűzvédő habarccsal, mivel a betonnal nem merevített acéllemez az igen csekély szerkezeti vastagság miatt mindig mozogni fog (hőtágulás!), így a habarcs előbb-utóbb leperegne.


A védett elemmel kapcsolatos használati kategória


A már többször hivatkozott ETAG 018 irányelv 1. része 5. típusként említi a teherhordó beton és acél-profillemez együttdolgozó szerkezetek tűzvédelmét. Ez a rendeltetés is szerepel a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében és teljesítménynyilatkozatában.

Alapozó és fedőbevonat


A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcs felhordása előtt az acél-profillemez szerkezetre kb. 150 g/m2 mennyiségű BONDSEAL-tapadóhidat kell felhordani hengerrel vagy szórással. Fedőfesték nem használható


Vasbeton szerkezetek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal


Vasbeton szerkezetek járulékos tűzvédelmét az MSZ EN 13381-3 szabvány szerint vizsgálják és a kapott eredmények mérnöki gondolkodást igénylően használhatóak fel. Az értékelés során nem adnak meg konkrét tűzállósági teljesítményeket (R vagy REI), hanem az olvasható le táblázatokból, hogy a zárttéri tűzgörbe szerinti vizsgálat egy adott időpontjában egy adott vastagságú habarccsal védett vasbeton szerkezet egy adott mélységében milyen hőmérsékletet mértek. Ennek alapján a betonacélok megengedett hőmérsékletének ismeretében határozható meg az adott tervezési helyzetben szükséges habarcsvastagság (ehhez természetesen ismerni kell a betonacélok mélységét a szerkezetben, azaz a betontakarást).

Promat-tabl-2.jpg


A 10 mm vastag PROMASPRAY® P300 habarccsal védett vasbeton födém vagy fal várható hőmérsékletei a vasbeton szerkezet adott mélységében a tűzhatás idejének függvényében (a 0 mm mélység a vasbeton szerkezet és a felhordott habarcsréteg határfelületét jelenti):

Hasonló táblázat 50 mm vastag PROMASPRAY® P300 habarcsvédelemhez:
Promat-tabl-3.jpg


Vasbeton gerendákhoz és pillérekhez is hasonló hőmérsékleti táblázatokat adnak meg a betonelem függőleges, vízszintes és átlós tengelye mentén.

A védett elemmel kapcsolatos használati kategória


Az ETAG 018 irányelv 1. része 3. típusként említi a teherhordó betonelemek tűzvédelmét. Ez a rendeltetés is megtalálható a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében és teljesítménynyilatkozatában.

Alapozó és fedőbevonat


A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcsot betonszerkezeteken is csak kb. 150 g/m2 mennyiségű BONDSEAL-tapadóhíd felhordása után lehet használni. Fedőfesték nem használható


Fafödémek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal


Első pillantásra idegennek tűnhet egy fafödém tűzvédelme vizes technológiával felhordott habarccsal. A habarcsot nem közvetlenül a faszerkezetre szórják, hanem egy acéllemez bordás hálóból kialakított membránra (Griff Latt), amelyet először adott szabályok (átlapolás, stb.) szerint a fafödém aljára kell erősíteni.
A szerkezetet a teherhordó födémek vizsgálatát leíró MSZ EN 1365-2 szerint vizsgálták és 59 mm vastagságú PROMASPRAY® P300 habarccsal REI 120 tűzállósági teljesítményt igazoltak. A tűzvédelmi megoldás megtervezésekor figyelembe kell venni a habarcs és az acélháló tömegét; a habarcs tömege ebben a vastagságban kb. 22 kg/m2-t jelent.

A védett elemmel kapcsolatos használati kategória


Az ETAG 018 irányelv 1. részében a teherhordó faelemeket 7. típusként említik. Ez a rendeltetés is megtalálható a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében és teljesítménynyilatkozatában.

Alapozó és fedőbevonat


A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcs első rétegét közvetlenül az acélhálóra kell szórni, majd a réteg alját egy seprűvel érdesíteni kell a következő réteg megfelelő tapadása érdekében. Egyszerre legfeljebb 25 mm vastagság szórható fel.

Az előző oldalakon kiderült, hogy a PROMASPRAY® tűzvédő habarcsok a szokottnál szélesebb körben is használhatóak, nem csak teherhordó acélszerkezeteken. Írásunkban elsősorban a PROMASPRAY® P300 típusra koncentráltunk, de bárkinek bármilyen kérdése lenne a leírtakkal vagy az egyéb habarcstípusokkal kapcsolatban, a sorok írója áll minden érdeklődő rendelkezésére.


Vissza

Hírlevél regisztráció
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 692CL  
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
konifo-banner-florian.gif Schrack_banner_140905.gif konifo-banner-florian.gif

Az áprilisi Florian exPress tartalmából:

 

# Fordulóponton az építészeti alkotások szerzői joga

# Menekülés vizsgálat a füstterjedés figyelembevételével

# Garázs és pincefödémek biztonságos hőszigetelése multipor hőszigetelő lapokkal

# Az a gondolat számít, amelyik meg is valósul (Interjú Zellei Jánossal, a Dunamenti Vk. Zrt.és a Mercor Dunamenti Zrt. elnökével)

# Villamos vezetékrendszerek tűzterjedés-gátlása

# „Apgrédelés”: Átállás LED-technológiára

# Óriási nemzetközi érdeklődés a Conrad Dietrich Magirus Díj iránt

# SZAKMAI JOGTÁR 2. rész
A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok
12-27. fejezet

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.