Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

2019. február 20.-21.
FeuerTRUTZ, Nürnberg
A megelőző tűzvédelem szakvására
Rendezvényszervező: FeuerTrutz Network GmbH
Stolberger Straße 84.
50933 Köln/Németország
www.feuertrutz.de
www.feuertrutz.de/kongress)
Helyszín: NürnbergMesse /Messezentrum/Nürnberg
90471 Nürnberg/Németország

 

2019. március 19.–22.
Securika Moscow
25. Nemzetközi
védelmi, biztonsági és tűzvédelmi Szakiállítás
Rendezvényszervező: ITE Group plc
Helyszín: Expocentre/Moszkva
14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, Russia, 123100
www.securika-moscow.ru
security@ite-events.com

2019. május 14.–17.
MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 

2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

Hő- és füstelvezető berendezések csatornahálózatai PROMATECT® tűzvédő építőlemezekből


Promatec-1.jpgA 2015. március 05-én hatályba lépett 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a továbbiakban OTSZ) a vonatkozó európai vizsgálati és osztályozási szabványok fejlődését is figyelembe véve az eddigiektől eltérő követelményeket támaszt a hő- és füstelvezető, ill. a légpótló légcsatornákkal szemben. A régi OTSZ-ben (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) az 516. § alapján a hő- és füstelvezető rendszer elvezető légcsatorna-hálózatának 400°C füstgázhőmérsékletet figyelembe véve legalább 90 percig működőképesnek, állékonynak és A1 tűzvédelmi osztályúnak kellett lennie. Az új OTSZ-ben ez a mondat egy teljes táblázattá (9. melléklet 3. táblázat) bővült, amelynek megértéséhez röviden ismertetjük a különböző csatornatípusokat és a vonatkozó szabványokat, valamint a Promat minősített megoldásait.

 

Egyszakaszos füstelvezető és légpótló csatornák


Promatec-2.jpgAz egy tűzszakaszban maradó és a több tűzszakaszt keresztező füstelvezető vagy légpótló csatornák követelményei és ebből adódóan tulajdonságai alapvetően különböznek egymástól (a régi OTSZ ezt a megkülönböztetést nem ismerte). A legfontosabb különbség –ahogy az elnevezés is mutatja– az, hogy az egyszakaszos csatornák sehol sem léphetnek át másik tűzszakaszba. 
Integritás: ezeknél a csatornáknál az MSZ EN 1366-9 vizsgálati szabvány szerint csak integritást (E) vizsgálnak, a hőszigetelési teljesítményt (I) nem kell igazolni. A próbatest a tűztérben nyitott (1. kép), azaz egyidejűleg külső és belső tűzterhelésnek vetik alá. A vizsgálat során a tűz kifejlődésében a flashover előtti időszakot modellezik: a hőmérsékletet a szabványos zárttéri tűzgörbe (ISO 834) szerint szabályozzák, de 300°C-on vagy 600°C-on maximalizálják és ezt az osztályozás után E300 vagy E600 teljesítményjellemzővel jelölik. Az integritási követelmény ezekben a csatornákban legfeljebb 10 m3/óra/m2 szivárgást foglal magában. 
Füsttömörség: hő- és füstelvezető rendszerekben ez a tömörség sokszor nem elegendő, így ezt gyakran kétszeresére szigorítják: amennyiben a csatorna e fokozott tömörséget (5 m3/óra/m2) is biztosítja, úgy azt S kiegészítő teljesítményjellemzővel látják el. 
Nyomásviszonyok: a vizsgálatokat 500 Pa, 1000 Pa vagy 1500 Pa vákuum mellett végzik, amelyet a megfelelő számértékkel ugyancsak jelölnek a végső osztályozásban. A vonatkozó osztályozási szabvány (MSZ EN 13501-4) a felsorolt 3 lehetséges elszívási teljesítmény mellett 500 Pa túlnyomást is magában foglal.
Keresztmetszeti korlátok: a vizsgálati szabvány szerint 1000 mm x 250 mm méretű szögletes vagy 560 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csatornát tesztelnek, majd a kapott eredmények legfeljebb 1250 mm x 1000 mm méretű szögletes vagy 1000 mm átmérőjű kör keresztmetszetig terjeszthetőek ki. Ennél nagyobb méretű egyszakaszos csatornák a szabvány szerint jelenleg nem igazolhatóak.
Két vagy háromoldalú csatornák: a szabvány csak négyoldalú csatornákat vizsgál és a kapott eredmények extrapolálása tilos. Fal vagy födém nem használható fel a burkolat egyik oldalaként!
Beépítési pozíció: a vizsgálati szabvány csak vízszintes csatornákról rendelkezik, így a lehetséges kiegészítő jelölés: ho.
Egyszakaszos: kiegészítő jelölésként szokás feltüntetni a „single” vagy „egy” szót is, jelölve azt, hogy ez a csatorna csak egy tűzszakaszon belül minősített.
Az egyszakaszos hő- és füstelvezető légcsatorna legegyszerűbb osztályozása tehát a következőképpen nézhet ki:
E300 x vagy E600 x,
ahol x az időtartamot (30, 60, 90 vagy 120 perc) jelöli.
A Promat a 15 mm vastag MASTERBOARD® tűzvédő építőlemezből megépített egyszakaszos füstelvezető csatornát minősíttette (2. kép), amelynek teljes osztályozása a bemutatott kiegészítő teljesítményjellemzőkkel együtt:
E600 120 (ho) S 1000 single.
A vizsgálatok és az osztályozások rövid ismertetése után nézzük meg az új OTSZ vonatkozó rendelkezéseit, amelyeket a 9. melléklet 3. táblázatában találunk: egyszakaszos füstelvezető és légpótló csatornára egyaránt E300 x S a követelmény, ha az érintett helyiséget befogadó tűzszakasz teljes területét beépített vízzel oltó berendezés védi (x: a beépítés helyén az emeletközi födém időtartam-követelménye). Az oltóberendezés hiányában a követelmény mindkét csatornánál E600 x S–re szigorodik.


Többszakaszos füstelvezető és légpótló csatornák


Promatec-3.jpgA többszakaszos csatornák – nem meglepő módon – akármennyi tűzszakaszt keresztezhetnek, de az előzőtől eltérő vizsgálati szabvány (MSZ EN 1366-8) szerint szigorúbb követelményeket kell kielégíteniük. 
Hőszigetelés és integritás: az integritási követelmény (E) mellett a hőszigetelési teljesítményt (I) is igazolni kell, az osztályozás tehát a térelhatároló szerkezeteknél megszokott EI jellegű. A teljes vizsgálat során a szabványos zárttéri tűzgörbe (ISO 834) szerint szabályozzák a hőmérsékletet. Az integritási teljesítmény önmagában az egyszakaszos csatornákhoz hasonlóan legfeljebb 10 m3/óra/m2 szivárgást jelent. 
Füsttömörség, nyomásviszonyok: mindkét paraméter esetén az egyszakaszos csatornáknál leírtak érvényesek.
Keresztmetszeti korlátok, két vagy háromoldalú csatornák: maradéktalanul érvényesek az egyszakaszos csatornáknál leírtak. A szabvány szerint igazolható legnagyobb belső méret tehát 1250 mm x 1000 mm méretű szögletes vagy 1000 mm átmérőjű kör keresztmetszet! Két vagy háromoldalú csatornák nem építhetőek.
Beépítési pozíció: a szabvány szerint a vízszintes és a függőleges csatornákat külön kell vizsgálni (2 különböző próbatest), és ezt ho és/vagy ve kiegészítéssel jelölik.
Többszakaszos: kiegészítő jelölésként feltüntetik a „multi” vagy „több” szót is, jelölve azt, hogy ez a csatorna több tűzszakaszt is keresztezhet.
A többszakaszos hő- és füstelvezető légcsatorna legegyszerűbb osztályozása tehát a következőképpen nézhet ki:
EI x,
ahol x az időtartamot (30, 60, 90 vagy 120 perc) jelöli.
A Promat a szükséges időtartam és a füsttömörség függvényében több különböző többszakaszos füstelvezető rendszert is minősíttetett. A leggyakrabban a fokozott füsttömörségű 90 perces megoldásra van szükség, amelyet a 40 mm vastag PROMATECT®-AD tűzvédő építőlemezből lehet megépíteni (3. kép). Az ebből a lapból megépített csatorna teljes osztályozása a bemutatott kiegészítő teljesítményjellemzőkkel együtt:
EI 90 (ve-ho) S 1500 multi
és
EI 120 (ve-ho) 1500 multi.
Érdemes megfigyelni, hogy ugyanaz a rendszer fokozott füsttömörség (S, azaz a szivárgás legfeljebb 5 m3/óra/m2) megkövetelése esetén EI 90, míg kisebb tömörségnél (S követelmény nélkül, a szivárgás legfeljebb 10 m3/óra/m2) EI 120 teljesítményű. 
A vizsgálatok és az osztályozások rövid ismertetése után ismét nézzük meg az új OTSZ vonatkozó rendelkezéseit (9. melléklet 3. táblázat): többszakaszos füstelvezető csatornára EI x (i ↔ o) S, többszakaszos légpótló csatornára pedig EI x (i ← o) S a követelmény (x: a beépítés helyén a tűzgátló szerkezetek időtartam-követelménye). A nyilak a tűzhatás irányát jelentik (i: belül, o: kívül), azaz légpótló csatornaként egy csak külső tűzhatásnak kitett minősített csatorna is megfelel. Beépített vízzel oltó berendezés kialakítása többszakaszos csatornánál nem jelenti a követelmények enyhülését.
Néhány fontos megjegyzés:
1. Amennyiben egy gyártó a szabvány feletti méretű füstelvezető csatornát vizsgáltat, úgy az legfeljebb a vizsgált méretben és beépítési pozícióban (ve-ho) igazolható. A méret további extrapolálása nem lehetséges. A szabványból adódó, meglehetősen szigorú méretkorlát (1250 mm x 1000 mm) miatt a Promat nagyobb csatornát is bevizsgáltatott, így a PROMATECT®-AD lapokból önállóan (acéllemez csatorna nélkül) megépített többszakaszos rendszer jelenleg igazolt legnagyobb belső keresztmetszete 1800 mm x 1000 mm. Az osztályozásban szereplő 1500 Pa vákuum, az integritás és a fokozott tömörség biztosítása érdekében az 1250 mm-nél szélesebb csatornákat középen egy, az 1500 mm szélesebb csatornákat pedig egyenletesen elosztva kettő belső merevítéssel kell ellátni (4. ábra). A merevítéseket a csatorna építéséhez használt, 250 mm széles lapcsíkokból kell kialakítani, 350 mm távközzel (5. ábra és 6. kép).
2. A nem derékszöget bezáró sarkokat igen nehéz kielégítően tömíteni, ezért minden esetben javasolt a derékszögű kivitel (7. ábra). Az áramlási viszonyok javítására célszerű a lapcsíkokból terelések kialakítása.
3. A PROMATECT® lapokkal burkolt acéllemez csatorna hő- és füstelvezető csatornaként nem igazolt (a belső tűzhatásnak kitett acéllemez csatorna egy külső tűzvédő burkolattal igen nehezen tudja teljesíteni az integritási, hőszigetelési és fokozott tömörségi követelményeket).
Könnyen belátható, hogy az új OTSZ által a füstelvezető csatornákkal szemben támasztott követelményeket nem egyszerű akkreditált európai vizsgáló laboratórium által igazolt módon kielégíteni. A Promat évtizedek óta élen jár a hő- és füstelvezető légcsatornák fejlesztésében. A bemutatott néhány csomópont az idézett európai szabványok szerint minősített, PROMATECT® lapokból kialakított hő- és füstelvezető rendszerek új katalógusában található. Részletesebb információkért keressék meg a Promat magyarországi irodáját.


Promat


 

 
 
 


 
 

 

Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu

 Legutóbbi print számunk

Schrack_banner_140905.gif sajat-hird.jpg konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 decemberiszámának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Új, teljesen IP alapú Bosch épület- és vészhangosító rendszer érkezik
Coming soon: A new, fully IP-based building and emergency PA system by BOSCH
In Kürze verfügbar: Ein neues, vollständig IP-basiertes Gebäude- und Notfall-Beschallungssystem von BOSCH
- Siemens Cerberus FIT FC360 tűzjelző központ család
The Siemens Cerberus FIG FC360 fire alarm product family
Die Produktfamilie Cerberus FIG FC360 von Siemens
- SHOPMARK – tűzjelző rendszer megújulás
Renewal of the SHOPMARK fire alarm system
Erneuerung des SHOPMARK Brandmeldesystems

🔥Építés és tűzvédelem

- Tűzszakaszok elválasztása tűzgátló függönyökkel

Fire section separation with fire retarding curtains
Trennung der Brandabschnitte mit feuerhemmenden Vorhängen

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- A segítségnyújtás jövője

The future of emergency assistance
Die Zukunft der Nothilfe
- B jogosítvánnyal vezethető fecskendők
Fire engines that can be driven with a Category B driving licence
Feuerwehrfahrzeuge, die mit einem Führerschein der Kategorie B gefahren werden können
- A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó ADR 2019 változásairól
What is new in ADR 2019, the standard regulating the road transport of dangerous goods
Was ist neu in ADR 2019, der Norm zur Beförderung von Gefahrgüter auf der Straße

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás XII. rész

Regime change cancelled – Part 12.
Regimewechsel abgebrochen – Teil 12.

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.