Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

2018. április 23-26.
securex Posen


Rendező: Poznan International Fair Ltd.
ul. Głogowska 14
60734 Posen, Lengyelország
 +48 (0)61 8692000
 +48 (0)61 8692999
Vásári kapcsolat:
 info@mtp.pl
 www.mtp.pl

2018. április 25-27.
securika Kazakhstan Almaty


Rendező: Iteca
Ave. Azattyk, Épület 8, 3. lcsh., 1 iroda
050057 Atyrau, Kazahsztán
 iteca_atyrau@iteca.kz
 www.iteca.kz
Vásári kapcsolat:
 info@mtp.pl
 www.securex.pl

2018. május 15-18.
IPAR NAPJAI Kiállítás


Rendező: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
1441 Budapest, Pf. 44.
 + 36 1 263-6000, 263 6088, 263 6025 263 6049
+ 36 1 263 6098
 iparnapjai@hungexpo.hu
 www.iparnapjai.hu
Vásári kapcsolat:
Posztós Mária
06 1 263-6016,
 posztos.maria@hungexpo.hu
Pripkó Mária
06 1 263-6045,
 pripko.maria@hungexpo.hu

2018. június 07-09.
KIELCE IFRE-EXPO
Tűzoltóságok és Különleges Mentőszervezetek Szakmai Kiállítása

Rendező :Targi Kielce S.A.
Zakładowa 1
25672 Kielce, Polen
Tel: +48 (0)41 3651222
Fax: +48 (0)41 3456261
biuro@targikielce.pl
 www.targikielce.pl
Vásári kapcsolat:
 biuro@targikielce.pl
 www. targikielce.pl
Projektmenedzser
Agnieszka Białek
 +48 41 365 12 49
 bialek.agnieszka@targikielce.pl

2018. június 19-21.
IFSEC Nemzetközi Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Szakkiállítás
FIREX Nemzetközi Tűzvédelmi
Szakkiállítás


Rendező: UBM plc
Ludgate House 245 Blackfriars Road
SE19UY London, NAGY BRITANNIA
communications@ubm.com
 www.ubm.com
Vásári kapcsolat:
stuart.dacre@ubm.com
 www.ifsec.co.uk
Magyarországi kapcsolat:
Interpress Kiállítások Kft.
1 302-7525
 office@interpress.hu
 www.interpress.hu
Seifert Ibolya
 seifert@interpress.hu

 

A beépített tűzjelző berendezések karbantartásáról…


16-4-Schrak-2.jpgAz informatika fejlődése új eszközöket biztosít a beépített tűzjelző berendezések karbantartásához. Lehetőség nyílik mobil telefonnal, vagy tablettel a kézben az érzékelőket tesztelve egyedül végigjárni például egy irodaházat anélkül, hogy szükség lenne rádió adóvevő készülékre, és további kollégák segítségére. A karbantartó telefonján ellenőrizni tudja a központra beérkező jelzések helyességét, a megjelenő szöveg pontosságát, mindehhez csupán internet kapcsolat szükséges a mobil eszköz és a tűzjelző központ között.

Ezt a módszert Ausztriában és Németországban már alkalmazzák, sőt, már kezdeti szabályozásokban a használat korlátait is felállították, mert az élet azért nem annyira egyszerű, mint ahogy azt a fenti sorokból esetleg látni vélnénk. A felhasználhatóságnak fizikai korlátai is vannak, így adott esetben a térerő hiánya, a hálózat terheltsége, stb. Ésszerű meggondolások is határt szabnak a fantáziának: nagy belmagasság esetén annyi féle eszközt kell a karbantartónak magával hurcolnia (létra, tervek, tesztrúd), amit egymaga képtelen lenne megtenni, nem is beszélve a magasban történő munkavégzésről szóló munkavédelmi előírások betartásáról. Így tehát a karbantartó cégek egyelőre csak álmodhatnak az „egyszemélyes” karbantartásról, ami költségeiket csökkenteni tudná.
A másik nagy kihívást a karbantartó cégeknek a hatályos OTSz betartása okozhatja. A jogszabály előírja, hogy a karbantartás alatt vezérléspróbát kell tartani, mely során ellenőrizni kell a tűz esetén aktiválni kívánt berendezések helyes működését. Ez bizonyos helyszíneken kiváló helyismeretet és nagy karbantartói létszámot követelhet meg, amennyiben az üzemeltető magára hagyja a karbantartót, és nem segít feladatának elvégzésében. Vannak olyan létesítmények – nem is kevés -, ahol az ilyen feladat önerőből megoldhatatlan egyrészt a vezérelt berendezések nagy száma okán, másrészt, mert esetenként a karbantartó számára nem is ismert valamennyi ilyen berendezés, mivel a tűzjelző központ csak egy, vagy néhány kontaktust ad át például a légtechnikai vezérlő szekrénynek, és az intézi a maga dolgát saját programja szerint. Ilyen esetekben tehát egyéb szakcégek összehangolt közreműködésére van szükség, amelynek megszervezését néhány üzemeltető nem képes, vagy hajlandó vállalni. Szerencsére a jogalkotó valószínűleg számolt ezzel a tényezővel, mivel az OTSz-ből egyértelműen kiderül, hogy az üzemeltető feladata és kötelessége a karbantartás elvégeztetése és ehhez a feltételek biztosítása. Örvendetes ez a felelősség tisztázása szempontjából is, ugyanakkor tapasztalataink szerint számos üzemeltetőnek fog újdonságot és nehézséget jelenteni, noha ez nem is olyan új keletű elvárás.
Mint bizonyára ismeretes, jelenleg is folyik a tűzjelző berendezések karbantartásáról szóló TvMI kidolgozása. A munka során nagyon sok érdekes kérdés merült fel, talán állíthatom, hogy a közreműködő feleknek időnként sikerült kölcsönösen meglepniük egymást új és újabb nézőpontok felvetésével. Az egyik ilyen vitapont a javítások kérdése volt, azaz hogy a javítások részét képezik-e a karbantartási tevékenységnek, vagy sem. Mint kiderült, ez ügyben eltérő gyakorlatok léteznek: vannak cégek, melyek a javítást, rendelkezésre állást a karbantartással együtt, vagy annak kiegészítéseként kínálják, míg akadnak olyanok is, akik egyáltalán nem vállalnak eseti hibaelhárítást. Ehhez rögtön kapcsolódik az a dilemma, hogy mi történik akkor, ha valaki a karbantartás során felfedezett, vagy az üzemeltető által bejelentett hibát nem javítja meg, mivel ezt a szerződése nem tartalmazza, vagy mert nem képes elhárítani eszközök, tudás, vagy más egyéb hiánya okán? Ez létező gyakorlat, ilyenkor az üzemeltető a gyártó, vagy képviselője szervizét kénytelen igénybe venni. Különösen sajoghat a pénztárcája, ha ilyet csak külföldön talál.
Igen ám, de mi van akkor, ha valamilyen okból nem tudnak egymással megegyezni? A gyártót, vagy képviselőjét nem kötik a karbantartási szerződésben vállalt kötelezettségek, hiszen nem ő a szerződött fél, így megegyezés hiányában sokáig állhat üzemképtelenül, vagy hibásan egy berendezés. Felmerülhet, hogy esetleg a karbantartási szerződés mellé kössön az üzemeltető a gyártó képviselőjével is egy szerviz szerződést. Lássuk be, hogy ez nem lenne életszerű, hiszen így vitássá válhat a karbantartói felelősség kérdése, ráadásul mint említettem, az OTSz szerint az üzemeltető felelős a karbantartás elvégeztetéséért, és ennek célja pedig a berendezés hibamentes üzemben tartása. A jogszabály szellemét tekintve mindenképpen az lenne célravezető, ha az üzemeltető meg tudna győződni arról, hogy az általa kiválasztott karbantartó maradéktalanul meg tud felelni a vállalt kötelezettségeknek, vagy legalább folyamatos támogatási szerződésben áll a gyártó képviselőjével, aki szükség esetén kisegíti. Ehhez szolgálna segítségül a gyártók, vagy képviselőik által támogatási, vagy viszonteladói szerződéssel rendelkező partnereik számára kiadott tanúsítvány. Olyan berendezések esetében, melyek gyártója már nem létezik, ez a segítség értelemszerűen nem állhat rendelkezésre.
A TvMI célja elsősorban az, hogy mint elnevezése is mutatja, irányadó legyen a karbantartóknak munkavégzésük során, ezért igyekeztünk használható javaslatokat kidolgozni, melyek egyszerűsítik és főleg egyértelműsítik a teendőket. Egyúttal javaslatokat tettünk az egyes eszközök és a komplett berendezés tesztelésének eljárásaira. Nyilván ezek csak általános érvényű tanácsok lehetnek, de az mindenképpen elérendő cél kell legyen, hogy a karbantartó rendelkezzék az adott berendezéshez szükséges általános és speciális tesztkészülékekkel, eszközökkel, ismerje a gyártó a karbantartási és tesztelési eljárásokra vonatkozó utasításait, és tartsa is be ezeket. Sok rendszer esetében akár több gyártó karbantartási utasításának is birtokában kell lenni, hiszen nemcsak a tűzjelző központhoz tartozó gyártmánysorozat elemei kapcsolódhatnak rendszerbe, hanem más gyártók speciális érzékelői is illesztve lehetnek. Ilyen esetekben a karbantartás teljeskörűségének teljesülnie kell, nem lenne célravezető annak feldarabolása, bár az életben ilyen példa is akad.
Az üzemeltető fontos kötelezettsége, melyet az OTSz előír számára a dokumentáció megőrzése, naprakészen tartatása, és az üzemeltetési napló vezetése. Ez nem puszta formalitás, új karbantartó ezek hiányában nehezen tudná megkezdeni is a munkát, hiszen alapvető információk hiányoznának hozzá. A karbantartó elemi érdeke szerződéskötéskor szintén az, hogy tájékozódjék, a dokumentációt átnézze, és a szükséges észrevételeit megtegye. Ahogy öreg kollégám mondta egykor: „terv hiányában a selejt is meglepő eredmény”. Folyamatos karbantartás mellett is történnek változások az objektumban: új részek épülnek, helyiségeket alakítanak át, funkcióváltás történik, stb. Ezeket a dokumentációval követni kell. Az új karbantartó akkor indul jó helyzetből, ha – a fent említett ismereteken és eszközökön kívül – az akkor aktuális dokumentáció is rendelkezésére áll.
Összegzésül rendkívül egyszerű tanulság vonható le: a karbantartás akkor végezhető el megfelelően, ha az üzemeltető és a karbantartó valódi partnerekként tekintenek egymásra, és mindketten felismerik érdekeik azonosságát.


www.schrack-seconet.hu


 

 
 


 
 

 

Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif sajat-hird.jpg

 

konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 áprilisi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

 - Ezek az elektronikai termékek okozzák a legtöbb lakástüzet

 

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Téves tűzjelzések kiszűrésére tett tervezői megoldásokr

- POLON 6000 – A 10. telepítés
- Nagyobb hatékonyság – Fejlett tűzvédelem – Bosch távszolgáltatások tűzjelző központokhoz

🔥Építés és tűzvédelem

-STÖBICH tűzgátló konvejorkapuk
- Pneumatikus hő-, és füstelvezető rendszerek
- A Multipor kiállja a tűzpróbát
- Alulról hűlő födém szigetelése: CLT C1
- Az év díjazott tűzvédelmi gyártmányai

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

-  Sokféle jármű, egyféle cél

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás VIII. rész

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.