Fl-netfej-új copy.jpg
  • sbt-head_gif.gif
  • sbt-head_gif.gif
  • sbt-head_gif.gif
Regisztráció
 
Programelőzetes  

 

 

 2018. október 11-13.
FORIAN  – Tűzvédelmi, tűzoltósági és katasztrófavédelmi szakkiállítás

Szervező: ORTEC  Messe und Kongress GmbH

Helyszín: Messe Dresen/ 01067 Dresden, Messering 6/ Németország
Információ: www.messe-florian.de
facebook.com/feuehrmesseflorian


 

 

 

Seveso I-II-III

6-seveso-2017.jpg
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzése, a környezetre, illetve az egészségre ártalmas következmények csökkentése, az ember és a környezet magas fokú védelemének biztosítása érdekében fogalmazódott meg az úgynevezett SEVESO Irányelv.

  

SEVESO I. Irányelv

A SEVESO I. irányelv az Európai Gazdasági Közösségek Tanácsa 1982. június 24-i 82/501 EGK számú Irányelve foglalkozott először átfogóan az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos baleseti kockázatok értékelésével, mely 1985 januárjában lépett hatályba és az akkori tagországoknak legkésőbb 1986. január 8-ig meg kellett hozniuk azokat a belső jogi intézkedéseket, amelyek szükségesek voltak az Irányelv előírásainak megvalósításához.

A SEVESO I. irányelv megalkotását ösztönző vezetető legsúlyosabb ipari baleset az 1976. július 10-én az olaszországi Sevesoban a Givaudan vegyi üzemben történő robbanás, amelynek következtében dioxin szabadult ki.

  

SEVESO II. Irányelv

A SEVESO I. irányelv bevezetését követően is történt több olyan súlyos ipari baleset, amelynek következménye érintette a környező területeken élő lakosságot. Ilyen volt az 1984. december 03-án bekövetkezett, a Bhopalban működő rovarirtó szereket gyártó cég földalatti tartályából történő mérgező gázfelhő kiszabadulása is, majd 1986. november 01-én a Sandoz cég schweizerhallei üzemében bekövetkezett raktártűz is. Ezen balesetek tapasztalatait, tanulságait feldolgozva az EK Tanácsa 1996. december 09-én fogadta el a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Irányelvet, közismert nevén a SEVESO II. Irányelvet. Az Irányelv 1997. február 3-án lépett hatályba. A tagállamoknak a hatálybalépést követő 24 hónapon belül be kellett építeniük a nemzeti jogrendjükbe és 1999. február 3-tól alkalmazni kellett az abban foglaltakat. 

 Az Irányelvet 2002. január 1-jén a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Törvény (Kat.), valamint a IV. fejezete végrehajtására kiadott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet ültette át a hazai jogrendbe. Ezzel egységes, önálló jogszabályi környezet született a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből eredő katasztrófák megelőzése, ilyen események bekövetkezése esetén a különböző szintű állami, kormányzati, önkormányzati rendszerek tevékenységének szabályozása és összehangolása érdekében. 

Az Irányelv bevezetése óta eltelt időszakban, az EU tagországaiban megközelítőleg 20 százalékkal csökkent a súlyos balesetek előfordulási gyakorisága, mely arra utal, hogy az irányelvben foglalt célkitűzések megvalósítása eredményes. 

A SEVESO II. irányelvet módosító, kiegészítő 2003/105/EK irányelv Magyarországon a Kat. IV: fejezetével, illetve a 18/2006. Korm. rendelettel lépett hatályba. 

SEVESO III. irányelv 

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos európai uniós szintű szabályozás fejlesztése új mérföldkőhöz érkezett 2012. július 4-én, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: SEVESO III. irányelv) kihirdetésével. 

A SEVESO III. irányelv hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszer megalkotását tűzte ki célul a tagállamok számára. A SEVESO III. irányelv bevezetésének egyik legfontosabb oka a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének nemzetközi szinten elfogadott, egyetemes harmonizált rendszerével (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) való összhang megteremtése volt. 

Összességében elmondható, hogy a Seveso III. irányelvben újonnan megjelenő, részletesebb szabályozási elemeket a hatályos hazai jogi szabályozás már a Seveso II. irányelvnek a 2001-ben történő átültetése óta tartalmaz, ezáltal a katasztrófavédelmet, mint az irányelv végrehajtásáért felelős szervezetet, felkészülten érte az európai uniós szintű szabályozás módosítása. 

A 2012. január 1-én hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén nem csak a hazai jogrend irányelvnek való megfelelést szolgálja, hanem a szabályozás hatálya alá korábban nem tartozó veszélyes (küszöbérték alatti) üzemek üzemeltetőire vonatkozó jogokat és kötelezettségeket és a velük kapcsolatos hatósági feladatokat is.

A veszélyes üzemek hatósági felügyeletét és ezáltal a biztonságos működés feltételeit érintően jelentős előrelépést eredményezett a jogi szabályozás hatályának kiterjesztése. A veszélyes üzemek biztonságos működését bemutató dokumentációk elbírálása és időszakos ellenőrzése a hatósági felügyeleti rendszer erősödésén keresztül a hazai veszélyes üzemek biztonságosabb működéséhez vezetett. Ezt a folyamatot támasztja alá a nem várt események számában megfigyelhető csökkenő tendencia is, mivel az új katasztrófavédelmi jogi szabályozás 2012. évi bevezetése óta a közel 700 hazai veszélyes üzemben évente átlagosan csupán 30 veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar következett be. 

Törvényi szinten és rendeleti szinten a SEVESO III. Irányelv átültetése lezajlott, a hazai üzemeltetők maradéktalanul eleget tettek az irányelvben támasztott felülvizsgálati, biztonsági dokumentáció átdolgozási feladatoknak, a katasztrófavédelem lefolytatta a felülvizsgált biztonsági dokumentációkhoz tartozó veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásokat.


Vissza

 

Hírlevél regisztráció
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 519FN  
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 májusi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

 - Fűtőanyagcellával a hatékony tűzmegelőzésért

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- A biztonság új dimenziója a Siemenstől: Cerberus DMS felügyeleti rendszer

- Commend – Ipari vészhívó és vezérlő terminálok

- Lakások tűzjelző érzékelőinek távfelügyelete

🔥Építés és tűzvédelem

- Ásványgyapot anyagok alkalmazása a homlokzati hőszigetelésekben

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- Innovatív járműtűzvédelem Magyarországon

- Új PAC 6x00/8x00 személyi gázdetektor család

-  Sokféle jármű, egyféle cél 2.

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás IX. rész

- Garázsok tűzbiztonsága - Anno

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.