Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

2018. április 23-26.
securex Posen


Rendező: Poznan International Fair Ltd.
ul. Głogowska 14
60734 Posen, Lengyelország
 +48 (0)61 8692000
 +48 (0)61 8692999
Vásári kapcsolat:
 info@mtp.pl
 www.mtp.pl

2018. április 25-27.
securika Kazakhstan Almaty


Rendező: Iteca
Ave. Azattyk, Épület 8, 3. lcsh., 1 iroda
050057 Atyrau, Kazahsztán
 iteca_atyrau@iteca.kz
 www.iteca.kz
Vásári kapcsolat:
 info@mtp.pl
 www.securex.pl

2018. május 15-18.
IPAR NAPJAI Kiállítás


Rendező: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
1441 Budapest, Pf. 44.
 + 36 1 263-6000, 263 6088, 263 6025 263 6049
+ 36 1 263 6098
 iparnapjai@hungexpo.hu
 www.iparnapjai.hu
Vásári kapcsolat:
Posztós Mária
06 1 263-6016,
 posztos.maria@hungexpo.hu
Pripkó Mária
06 1 263-6045,
 pripko.maria@hungexpo.hu

2018. június 07-09.
KIELCE IFRE-EXPO
Tűzoltóságok és Különleges Mentőszervezetek Szakmai Kiállítása

Rendező :Targi Kielce S.A.
Zakładowa 1
25672 Kielce, Polen
Tel: +48 (0)41 3651222
Fax: +48 (0)41 3456261
biuro@targikielce.pl
 www.targikielce.pl
Vásári kapcsolat:
 biuro@targikielce.pl
 www. targikielce.pl
Projektmenedzser
Agnieszka Białek
 +48 41 365 12 49
 bialek.agnieszka@targikielce.pl

2018. június 19-21.
IFSEC Nemzetközi Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Szakkiállítás
FIREX Nemzetközi Tűzvédelmi
Szakkiállítás


Rendező: UBM plc
Ludgate House 245 Blackfriars Road
SE19UY London, NAGY BRITANNIA
communications@ubm.com
 www.ubm.com
Vásári kapcsolat:
stuart.dacre@ubm.com
 www.ifsec.co.uk
Magyarországi kapcsolat:
Interpress Kiállítások Kft.
1 302-7525
 office@interpress.hu
 www.interpress.hu
Seifert Ibolya
 seifert@interpress.hu

 

Seveso I-II-III

6-seveso-2017.jpg
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzése, a környezetre, illetve az egészségre ártalmas következmények csökkentése, az ember és a környezet magas fokú védelemének biztosítása érdekében fogalmazódott meg az úgynevezett SEVESO Irányelv.

  

SEVESO I. Irányelv

A SEVESO I. irányelv az Európai Gazdasági Közösségek Tanácsa 1982. június 24-i 82/501 EGK számú Irányelve foglalkozott először átfogóan az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos baleseti kockázatok értékelésével, mely 1985 januárjában lépett hatályba és az akkori tagországoknak legkésőbb 1986. január 8-ig meg kellett hozniuk azokat a belső jogi intézkedéseket, amelyek szükségesek voltak az Irányelv előírásainak megvalósításához.

A SEVESO I. irányelv megalkotását ösztönző vezetető legsúlyosabb ipari baleset az 1976. július 10-én az olaszországi Sevesoban a Givaudan vegyi üzemben történő robbanás, amelynek következtében dioxin szabadult ki.

  

SEVESO II. Irányelv

A SEVESO I. irányelv bevezetését követően is történt több olyan súlyos ipari baleset, amelynek következménye érintette a környező területeken élő lakosságot. Ilyen volt az 1984. december 03-án bekövetkezett, a Bhopalban működő rovarirtó szereket gyártó cég földalatti tartályából történő mérgező gázfelhő kiszabadulása is, majd 1986. november 01-én a Sandoz cég schweizerhallei üzemében bekövetkezett raktártűz is. Ezen balesetek tapasztalatait, tanulságait feldolgozva az EK Tanácsa 1996. december 09-én fogadta el a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Irányelvet, közismert nevén a SEVESO II. Irányelvet. Az Irányelv 1997. február 3-án lépett hatályba. A tagállamoknak a hatálybalépést követő 24 hónapon belül be kellett építeniük a nemzeti jogrendjükbe és 1999. február 3-tól alkalmazni kellett az abban foglaltakat. 

 Az Irányelvet 2002. január 1-jén a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Törvény (Kat.), valamint a IV. fejezete végrehajtására kiadott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet ültette át a hazai jogrendbe. Ezzel egységes, önálló jogszabályi környezet született a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből eredő katasztrófák megelőzése, ilyen események bekövetkezése esetén a különböző szintű állami, kormányzati, önkormányzati rendszerek tevékenységének szabályozása és összehangolása érdekében. 

Az Irányelv bevezetése óta eltelt időszakban, az EU tagországaiban megközelítőleg 20 százalékkal csökkent a súlyos balesetek előfordulási gyakorisága, mely arra utal, hogy az irányelvben foglalt célkitűzések megvalósítása eredményes. 

A SEVESO II. irányelvet módosító, kiegészítő 2003/105/EK irányelv Magyarországon a Kat. IV: fejezetével, illetve a 18/2006. Korm. rendelettel lépett hatályba. 

SEVESO III. irányelv 

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos európai uniós szintű szabályozás fejlesztése új mérföldkőhöz érkezett 2012. július 4-én, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: SEVESO III. irányelv) kihirdetésével. 

A SEVESO III. irányelv hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszer megalkotását tűzte ki célul a tagállamok számára. A SEVESO III. irányelv bevezetésének egyik legfontosabb oka a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének nemzetközi szinten elfogadott, egyetemes harmonizált rendszerével (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) való összhang megteremtése volt. 

Összességében elmondható, hogy a Seveso III. irányelvben újonnan megjelenő, részletesebb szabályozási elemeket a hatályos hazai jogi szabályozás már a Seveso II. irányelvnek a 2001-ben történő átültetése óta tartalmaz, ezáltal a katasztrófavédelmet, mint az irányelv végrehajtásáért felelős szervezetet, felkészülten érte az európai uniós szintű szabályozás módosítása. 

A 2012. január 1-én hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén nem csak a hazai jogrend irányelvnek való megfelelést szolgálja, hanem a szabályozás hatálya alá korábban nem tartozó veszélyes (küszöbérték alatti) üzemek üzemeltetőire vonatkozó jogokat és kötelezettségeket és a velük kapcsolatos hatósági feladatokat is.

A veszélyes üzemek hatósági felügyeletét és ezáltal a biztonságos működés feltételeit érintően jelentős előrelépést eredményezett a jogi szabályozás hatályának kiterjesztése. A veszélyes üzemek biztonságos működését bemutató dokumentációk elbírálása és időszakos ellenőrzése a hatósági felügyeleti rendszer erősödésén keresztül a hazai veszélyes üzemek biztonságosabb működéséhez vezetett. Ezt a folyamatot támasztja alá a nem várt események számában megfigyelhető csökkenő tendencia is, mivel az új katasztrófavédelmi jogi szabályozás 2012. évi bevezetése óta a közel 700 hazai veszélyes üzemben évente átlagosan csupán 30 veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar következett be. 

Törvényi szinten és rendeleti szinten a SEVESO III. Irányelv átültetése lezajlott, a hazai üzemeltetők maradéktalanul eleget tettek az irányelvben támasztott felülvizsgálati, biztonsági dokumentáció átdolgozási feladatoknak, a katasztrófavédelem lefolytatta a felülvizsgált biztonsági dokumentációkhoz tartozó veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásokat.


Vissza

 

Hírlevél regisztráció
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 767QI  
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 áprilisi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

 - Ezek az elektronikai termékek okozzák a legtöbb lakástüzet

 

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Téves tűzjelzések kiszűrésére tett tervezői megoldásokr

- POLON 6000 – A 10. telepítés
- Nagyobb hatékonyság – Fejlett tűzvédelem – Bosch távszolgáltatások tűzjelző központokhoz

🔥Építés és tűzvédelem

-STÖBICH tűzgátló konvejorkapuk
- Pneumatikus hő-, és füstelvezető rendszerek
- A Multipor kiállja a tűzpróbát
- Alulról hűlő födém szigetelése: CLT C1
- Az év díjazott tűzvédelmi gyártmányai

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

-  Sokféle jármű, egyféle cél

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás VIII. rész

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.