Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

2019. február 20.-21.
FeuerTRUTZ, Nürnberg
A megelőző tűzvédelem szakvására
Rendezvényszervező: FeuerTrutz Network GmbH
Stolberger Straße 84.
50933 Köln/Németország
www.feuertrutz.de
www.feuertrutz.de/kongress)
Helyszín: NürnbergMesse /Messezentrum/Nürnberg
90471 Nürnberg/Németország

 

2019. március 19.–22.
Securika Moscow
25. Nemzetközi
védelmi, biztonsági és tűzvédelmi Szakiállítás
Rendezvényszervező: ITE Group plc
Helyszín: Expocentre/Moszkva
14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, Russia, 123100
www.securika-moscow.ru
security@ite-events.com

2019. május 14.–17.
MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 

2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

 

Seveso I-II-III

6-seveso-2017.jpg
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzése, a környezetre, illetve az egészségre ártalmas következmények csökkentése, az ember és a környezet magas fokú védelemének biztosítása érdekében fogalmazódott meg az úgynevezett SEVESO Irányelv.

  

SEVESO I. Irányelv

A SEVESO I. irányelv az Európai Gazdasági Közösségek Tanácsa 1982. június 24-i 82/501 EGK számú Irányelve foglalkozott először átfogóan az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos baleseti kockázatok értékelésével, mely 1985 januárjában lépett hatályba és az akkori tagországoknak legkésőbb 1986. január 8-ig meg kellett hozniuk azokat a belső jogi intézkedéseket, amelyek szükségesek voltak az Irányelv előírásainak megvalósításához.

A SEVESO I. irányelv megalkotását ösztönző vezetető legsúlyosabb ipari baleset az 1976. július 10-én az olaszországi Sevesoban a Givaudan vegyi üzemben történő robbanás, amelynek következtében dioxin szabadult ki.

  

SEVESO II. Irányelv

A SEVESO I. irányelv bevezetését követően is történt több olyan súlyos ipari baleset, amelynek következménye érintette a környező területeken élő lakosságot. Ilyen volt az 1984. december 03-án bekövetkezett, a Bhopalban működő rovarirtó szereket gyártó cég földalatti tartályából történő mérgező gázfelhő kiszabadulása is, majd 1986. november 01-én a Sandoz cég schweizerhallei üzemében bekövetkezett raktártűz is. Ezen balesetek tapasztalatait, tanulságait feldolgozva az EK Tanácsa 1996. december 09-én fogadta el a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Irányelvet, közismert nevén a SEVESO II. Irányelvet. Az Irányelv 1997. február 3-án lépett hatályba. A tagállamoknak a hatálybalépést követő 24 hónapon belül be kellett építeniük a nemzeti jogrendjükbe és 1999. február 3-tól alkalmazni kellett az abban foglaltakat. 

 Az Irányelvet 2002. január 1-jén a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Törvény (Kat.), valamint a IV. fejezete végrehajtására kiadott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet ültette át a hazai jogrendbe. Ezzel egységes, önálló jogszabályi környezet született a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből eredő katasztrófák megelőzése, ilyen események bekövetkezése esetén a különböző szintű állami, kormányzati, önkormányzati rendszerek tevékenységének szabályozása és összehangolása érdekében. 

Az Irányelv bevezetése óta eltelt időszakban, az EU tagországaiban megközelítőleg 20 százalékkal csökkent a súlyos balesetek előfordulási gyakorisága, mely arra utal, hogy az irányelvben foglalt célkitűzések megvalósítása eredményes. 

A SEVESO II. irányelvet módosító, kiegészítő 2003/105/EK irányelv Magyarországon a Kat. IV: fejezetével, illetve a 18/2006. Korm. rendelettel lépett hatályba. 

SEVESO III. irányelv 

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos európai uniós szintű szabályozás fejlesztése új mérföldkőhöz érkezett 2012. július 4-én, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: SEVESO III. irányelv) kihirdetésével. 

A SEVESO III. irányelv hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszer megalkotását tűzte ki célul a tagállamok számára. A SEVESO III. irányelv bevezetésének egyik legfontosabb oka a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének nemzetközi szinten elfogadott, egyetemes harmonizált rendszerével (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) való összhang megteremtése volt. 

Összességében elmondható, hogy a Seveso III. irányelvben újonnan megjelenő, részletesebb szabályozási elemeket a hatályos hazai jogi szabályozás már a Seveso II. irányelvnek a 2001-ben történő átültetése óta tartalmaz, ezáltal a katasztrófavédelmet, mint az irányelv végrehajtásáért felelős szervezetet, felkészülten érte az európai uniós szintű szabályozás módosítása. 

A 2012. január 1-én hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén nem csak a hazai jogrend irányelvnek való megfelelést szolgálja, hanem a szabályozás hatálya alá korábban nem tartozó veszélyes (küszöbérték alatti) üzemek üzemeltetőire vonatkozó jogokat és kötelezettségeket és a velük kapcsolatos hatósági feladatokat is.

A veszélyes üzemek hatósági felügyeletét és ezáltal a biztonságos működés feltételeit érintően jelentős előrelépést eredményezett a jogi szabályozás hatályának kiterjesztése. A veszélyes üzemek biztonságos működését bemutató dokumentációk elbírálása és időszakos ellenőrzése a hatósági felügyeleti rendszer erősödésén keresztül a hazai veszélyes üzemek biztonságosabb működéséhez vezetett. Ezt a folyamatot támasztja alá a nem várt események számában megfigyelhető csökkenő tendencia is, mivel az új katasztrófavédelmi jogi szabályozás 2012. évi bevezetése óta a közel 700 hazai veszélyes üzemben évente átlagosan csupán 30 veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar következett be. 

Törvényi szinten és rendeleti szinten a SEVESO III. Irányelv átültetése lezajlott, a hazai üzemeltetők maradéktalanul eleget tettek az irányelvben támasztott felülvizsgálati, biztonsági dokumentáció átdolgozási feladatoknak, a katasztrófavédelem lefolytatta a felülvizsgált biztonsági dokumentációkhoz tartozó veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásokat.


Vissza

 

Hírlevél regisztráció
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 468YK  
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 decemberiszámának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Új, teljesen IP alapú Bosch épület- és vészhangosító rendszer érkezik
Coming soon: A new, fully IP-based building and emergency PA system by BOSCH
In Kürze verfügbar: Ein neues, vollständig IP-basiertes Gebäude- und Notfall-Beschallungssystem von BOSCH
- Siemens Cerberus FIT FC360 tűzjelző központ család
The Siemens Cerberus FIG FC360 fire alarm product family
Die Produktfamilie Cerberus FIG FC360 von Siemens
- SHOPMARK – tűzjelző rendszer megújulás
Renewal of the SHOPMARK fire alarm system
Erneuerung des SHOPMARK Brandmeldesystems

🔥Építés és tűzvédelem

- Tűzszakaszok elválasztása tűzgátló függönyökkel

Fire section separation with fire retarding curtains
Trennung der Brandabschnitte mit feuerhemmenden Vorhängen

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- A segítségnyújtás jövője

The future of emergency assistance
Die Zukunft der Nothilfe
- B jogosítvánnyal vezethető fecskendők
Fire engines that can be driven with a Category B driving licence
Feuerwehrfahrzeuge, die mit einem Führerschein der Kategorie B gefahren werden können
- A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó ADR 2019 változásairól
What is new in ADR 2019, the standard regulating the road transport of dangerous goods
Was ist neu in ADR 2019, der Norm zur Beförderung von Gefahrgüter auf der Straße

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás XII. rész

Regime change cancelled – Part 12.
Regimewechsel abgebrochen – Teil 12.

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.