Fl-netfej-új copy.jpg
  • sbt-head_gif.gif
  • sbt-head_gif.gif
  • sbt-head_gif.gif
Regisztráció
 
Programelőzetes  

 

 

 

2018. november 6.-8.
Expoprotection/Feu
Nemzetközi
Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Szakkiállítás
Helyszín: Franciaország/Párizs,
porte de versailles Pavillon
Rendező: Reed Expositions France
 www.expoprotection.com

 

2018. november 13.-14.
Protect 2018
Nemzetközi Kritikus Infrastruktúra védelme (kongresszus kiállítással)
Helyszín: Congress Center Leipzig
Rendező: Leipziger Messe
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

 

2019. február 20.-21.
FeuerTRUTZ, Nürnberg
A megelőző tűzvédelem szakvására
Rendezvényszervező: FeuerTrutz Network GmbH
Stolberger Straße 84.
50933 Köln/Németország
www.feuertrutz.de
www.feuertrutz.de/kongress)
Helyszín: NürnbergMesse /Messezentrum/Nürnberg
90471 Nürnberg/Németország

 

2019. március 19.–22.
Securika Moscow
25. Nemzetközi
védelmi, biztonsági és tűzvédelmi Szakiállítás
Rendezvényszervező: ITE Group plc
Helyszín: Expocentre/Moszkva
14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, Russia, 123100
www.securika-moscow.ru
security@ite-events.com

2019. május 14.–17.
MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 

2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

Szekeres Gyula

Tűzjelzés lakásokban

12-Home-1.jpg

(2017. december 20.)A téma feldolgozása az EUSAS1 által 2015 augusztusában a németországi Freiburgban megrendezett konferencián elhangzott előadások alapján történt, amelyek teljes szövege az EUSAS Journal 2016. áprilisi 10. számában jelent meg.

 A lakástüzek korai szakaszban való jelzésére többnyire füstérzékelőket alkalmaznak [1]. A lakásokban használatos füstjelző érzékelőknek — amelyek hazánkban elterjedt megnevezése „home detektor” — Európában az EN 14604 szabvány előírásainak kell megfelelniük. Az ilyen eszközöket rendszerint telepről táplálják, de az említett szabvány megengedi kábellel való energiaellátásukat is a normál hálózatról. Belső hangjelzővel (szirénával) vannak ellátva, amelyek tűz esetén riasztják a lakókat. A hangjelző azonban nem szól elég hangosan ahhoz, hogy jelzését a más szobákban tartózkodók is biztosan meghallják. 

12-Home-2.jpgA home detektorok elfogadottsága világszerte fokozatosan növekszik. Alkalmazásuk számos európai országban
kötelező (2. ábra, [2]). Felszerelésüket legkorábban az Egyesült Királyságban írták elő.

A felmérések szerint 1977 és 2011 között Nagybritanniában (Anglia és Wales), az Egyesült Államokban és Németországban a füstérzékelőkkel felszerelt lakások százalékos aránya növekvő tendenciát mutat amely az Egyesült Államokban 2004-ben 96 %-os, 2010-re Angliában és Walesben kb. 88 %-os volt, Németországban pedig 2013-ra 40 %-ot ért el. A százalékos arány országról. országra változik, például Németországban akkor nőtt meg ugrásszerűen, amikor több szövetségi államban kötelezővé tették a füstérzékelők lakásokban való alkalmazását.


Alkalmazás


A következőkben néhány országban áttekintjük a home detektorok alkalmazását, annak módozatait, a velük kapcsolatban szerzett tapasztalatokat és a várható tendenciákat.
Mint arról már történt említés, az Egyesült Államokban az NFPA telefonos körkérdése alapján a háztartások 96 %-ában van legalább egy füstérzékelő [3]. Ugyanakkor jóval kevesebb az olyan lakás, amelynek összes hálóhelyiségében található érzékelő, vagy amelyben egymással összekapcsolt detektorok vannak. A füstérzékelővel felszerelt lakások 60 %-ában a detektorok telepes energiaellátásúak. A bejelentett tűzesetek közül az érintett lakásoknak csak 27 %-ában, a halálos áldozatok lakásainak pedig csak 37 %-ában volt érzékelő felszerelve. A halálos áldozatokkal járó tűzesetek 60 %-ában hiányzott, vagy nem működött a füstérzékelő. Az 1000 tűzesetre eső halálesetek számának valószínűsége 55 %-kal volt kisebb a működő érzékelőkkel felszerelt otthonokban, mint a füstérzékelő nélküliekben vagy ott, ahol a füstérzékelők nem működtek. A szóbeszéd szerint egyébként volt egy olyan — több halálos áldozattal járó — lakástűz is, amelyet a hálózati energiaellátású füstérzékelő tápkábelének zárlata okozott. A tulajdonos azért vette meg a biztosító nélküli verziót, mert az kicsit olcsóbb volt.
A hálózatról táplált érzékelők egyébként nagyobb valószínűséggel működtek, mint a telepesek. A működésképtelenséget a legtöbb esetben a kimerült, eltávolított vagy rosszul érintkező telepek idézték elő.
Az olyan tűzesetekben, ahol a füstérzékelők bejeleztek, többnyire csak menekülésre képtelen vagy a tűz kelet-kezéséhez túl közel tartózkodó személyek hunytak el, és olyanok, akik feltehetően nem hallották a jelzést.

12-Home-3.jpgAz Egyesült Királyságban a lakástüzek száma az 2001 és 2014 között a 3. ábra szerint, míg a lakástüzekben elhunytak száma 2000 és 2014 között 37,9 %-kal csökkent [4]. A mérséklődés annak ellenére következett be, hogy eközben a lakások száma 10,2 %-kal nőtt, a népesség pedig gyorsan öregedett.
Az idős áldozatok aránya igen nagy, például a 80 évesnél idősebb elhunytak száma hétszer nagyobb a fiatal felnőttekénél (17 és 24 év közötti korosztály). 

A tűzoltó- és mentőszolgálat komoly forrásokat mozgósított az otthonok tűzvédelmi ellenőrzésére és tanácsadásra. Ez Angliában 600 ezer otthont érintett. Ezeknek több mint felében idős (65 év feletti) és rokkant emberek laktak. Az ellenőrzések és a tanácsadás eredményeképpen a füstérzékelőkkel felszerelt lakások száma 10 év alatt 76,4 %-ról 87,6 %-ra növekedett. A kedvező tendencia ellenére elgondolkoztató, hogy a halálos áldozatokkal járó tűzesetek által érintett lakásoknak csupán 64,5 %-ában volt füstérzékelő.
A tűzmegelőzési tanácsadás az idősek számára jövőben is folytatódni fog, és a lakóhelyeik füstérzékelőkkel való
felszerelése is elsőbbséget élvez majd. Ez tulajdonképpen nemcsak az Egyesült Királyságra, hanem egész Európára érvényes. Az előrejelzések szerint egyébként Európában a következő években a tűzesetekben elhunytak számának további csökkenése várható.
Németországban a DIN 14676 szabvány, valamint több tartományi építési szabályzat előírásai alapján legalább a hálószobákban és a menekülési útvonalakon kell füstérzékelőket elhelyezni [5]. A lakástüzekről sajnos nincs országos statisztika [6]. A Német Tűzvédelmi Társaság (VFDB) tűzvédelemmel és jelzőrendszerekkel foglalkozó kutatócsoportja önkéntes alapú adatgyűjtést végzett az épülettüzekről. Ennek keretében hivatásos és önkéntes tűzoltóságok egy éven át statisztikai adatokat szolgáltattak egy erre a célra kidolgozott kérdőívre adott válaszok formájában. A kérdőívek struktúrája a 4. ábrán látható. A 18 különböző településről beérkezett kb. 30 ezer adatcsomagot csoportosítás után statisztikai és valószínűség-számítási módszerekkel értékelték ki. A beszámoló időpontjában azonban még csak előzetes eredmények álltak rendelkezésre, és ezek sajnos nem tartalmaznak tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos adatokat.
12-Home-4.jpgAusztriában 2010 óta a lakások tűzjelző érzékelőkkel való felszerelése minden helyiségben kötelező, kivéve a konyhát, a fürdőszobát és a tárolótereket [7]. Az érzékelők elhelyezésére vonatkozó követelményeket ott a TRVB2 122 sz. irányelv tartalmazza, amelyek nagyon hasonlóak a tűzjelző rendszerekre vonatkozó előírásokhoz. Az érzékelők általában önállóan működnek, nincsenek egymással összekötve. A kötelező alkalmazás természetesen növeli az építési költségeket, ezért az emberek előszeretettel az 5 €-nál olcsóbb, rossz minőségű érzékelőket építik be, és azokat olcsó, rövid élettartamú elemekkel szerelik fel. Ez jelentősen rontja a felszerelt eszközök megbízhatóságát. 

Piacfelügyelet


Az EU-ban a lakásokban alkalmazható füstérzékelők az építési termékekre vonatkozó irányelv (CPR) hatálya alá tartoznak, ezért a tagállamok mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok formájában piacfelügyeletre vannak kötelezve [8]. A vizsgálatokra több országból a belga ANPI laboratóriumot kérték fel. Az ott elvégzett vizsgálatok 81-féle, különböző országból származó füstérzékelőre terjedtek ki.
A vizsgálatok eredményei szerint a kizárólag CE jelöléssel rendelkező típusok hozzávetőleg 50%-a nem megfelelő (!), a tűzjelzési problémákkal kapcsolatos kockázatok pedig az ilyen eszközök 30%-át érintik. Ennek oka abban keresendő, hogy a CE jelölés fenntartásához mindössze a gyártási folyamat minőségbiztosítási rendszerének évenkénti auditja szükséges, de a müszaki jellemzők vizsgálata, ill. ellenőrzése nincs előírva. Több termék a a CE-n felüli önkéntes jelöléssel kerül forgalomba. Az önkéntes jelölésekhez plusz követelmények tartoznak, amelyek a legtöbb esetben tartalmazzák a termék jellemzőinek ellenőrzését. Az önkéntes tanúsítvánnyal rendelkező típusoknál az előbb említett számadatok 25, ill. 10%-ra csökkennek. A minőségjavulás ugyan jelentős, de a kockázatok azért nem esnek nullára. A minőségi problémák egyik oka magában a vizsgálati módszerben keresendő: Ennek megértéséhez a következő példa járulhat hozzá
12-Home-5.jpgAz 5. ábrán egy homedetektor-típus TF2 jelű teszttűzzel (bükkfapálcák pirolízise speciális villanyrezsón, a vonatkozó szabvány szerinti típusvizsgálat része)) való vizsgálatának eredményei láthatók. A vízszintes tengelyről a vizsgálat kezdetétől eltelt idő, a baloldali függőleges tengelyen pedig a vizsgált detektorok környezetében mért m érték (a füstsűrűség mérőszáma, dB/m). olvasható le. A függőleges szaggatott vonal a vizsgálat végét (az m = 2 érték elérését) jelzi. A többi négy függőleges vonal a vizsgált négy érzékelő bejelzésének a pillanatát rögzíti. Látható, hogy mind a négy vizsgált példány a teszttűz befejezése előtt működésbe lépett, tehát formálisan megfelelőnek bizonyult. A bejelzési időpontok azonban igen közel esnek a vizsgálat végéhez. A „nem megfelelőség” valószínűsége ebben az esetben eléggé nagy, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a teszttüzek reprodukálhatósága — a dolog természeténél fogva — nem 100%-os. Tehát ha egy érzékelő típus tanúsítványt kap, könnyen előfordulhat, hogy a néhány hónappal később megismételt vizsgálatnak már nem felel meg, és ki kell vonni a piaci forgalomból. Ugyanakkor az építési irányelv CE rendszere — mint arról már történt említés — csak a gyártóvonal periodikus vizsgálatát írja elő, de a termék azonosítását és a típusvizsgálat megismétlését nem.
Az utóbbiakat viszont általában tartalmazzák az önkéntes termékmegjelölések tanúsításának szabályai. Ezáltal lehetővé válik a termék mélyebb ellenőrzése és a rajta végrehajtott módosítások észlelése is. A tapasztalatok szerint például egyes típusoknak a bejelzéshez tartozó m értéke a gyártmány „tuningolása” miatt az évek folyamán megnő, vagyis érzékenységük rosszabbodik.
Az elvégzett vizsgálatok alapján végül 26 típus nem felett meg a követelményeknek. Ezeket „veszélyes terméknek” minősítették, felkerültek az alkalmatlan termékek ún. RAPEX listájára, és kivonták a piaci forgalomból is.


Összefoglalás


Látható, hogy a home detektorok alkalmazása a vizsgált nyugati országokban eléggé széles körben elterjedt, és ebben a tekintetben — noha erre vonatkozó össze-hasonlító adatok nem állnak rendelkezésre — feltehetően messze megelőzik hazánkat. A piacfelügyelet eredményei nem igazán megnyugtatóak, és erre Magyarországon is oda kellene figyelni.

 

Irodalom


[1] Festag, S.: Fire Detection in Private Homes: A Review, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 1-3 old.
[2] Taudin, D.: Domestic Fire Safety, EU Overview and Proposed Actions. EURALARM — Section Fire, Domestic Fire Safety, Brüsszel, 2013 febr. 28.
[3] Abrams, M.: Smoke Alarms in US Home Fires: An Overview NFPA, Quincy, Mass. USA, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 45-56 old.
[4] Usher, Ph., Cashin M.: Smoke Alarms in the UK, their Role in Demand Reduction and the Ageing Population, Cheshire Fire & Rescue Service, Winsford Cheshire, UK, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 37-44 old.
[5] Hoefer, U., Festag, S.: Chances and Risks of Remote Inspection of Smoke Alarms, Hekatron Vertriebs GmbH, Sulzburg, Germany, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 12-23 old.
[6] Döbbeling, E.-P.: Statistics on Fires in German Private Homes, University of applied sciences Furtwangen, German, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 55-60 old.
[7] D.I.Pausa, W.: Domestic Smoke Alarms and the Networked Home, Prüfstelle für Brandschutztechnik, Vienna, Austria, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 4-11 old.
[8] Stockbroeckx, B.: Market Surveillance for the Smoke Alarm Devices: Summary of the Results, ANPI asbl. Louvain.la Neuve, Belgium, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 61-69 old.

Hírlevél regisztráció
*
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 314DU  
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 novemberiszámának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- A füstjelző életet menthet

🔥Építés és tűzvédelem

- Gravitáció és energetika

- Homlokzati hőszigetelő rendszerek kiválasztásának nehézségei

- Technológiai szállítópálya tűzvédelmi lezárása

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- Dräger megoldások az EN 12021:2014 szabvány betartásához

TIGON – a legdurvább szélsőségekre

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás XI.. rész

- Visszapillantás 1957-re

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.