E-press-fej-2016-végleges copy.jpgsbt-head_gif.gif
  Webtérkép    
FŐOLDAL
(A hónap cikke)

Programelőzetes  

 

 

 2018. október 11-13.
FORIAN  – Tűzvédelmi, tűzoltósági és katasztrófavédelmi szakkiállítás

Szervező: ORTEC  Messe und Kongress GmbH

Helyszín: Messe Dresen/ 01067 Dresden, Messering 6/ Németország
Információ: www.messe-florian.de
facebook.com/feuehrmesseflorian


 

 

 Biztonság a raktárakban –Videóval a tűz ellen

 1-Boschkam-level.jpgA raktár a tűzoltó rémálma lehet. Meglehet, a raktártüzek ritkán eredményeznek komolyabb testi sérülést vagy akár halált okozó baleseteket, a korai tűzérzékelési technológiák hiánya és a magas fokú tűzveszély miatt, a tűzoltók gyakran már túl későn érkeznek a helyszínre – a tűz már túl veszélyessé vált, vagy ekkor már túl kockázatos a raktár megközelítése. Sajnálatos módon, a raktártüzek leggyakoribb kimenetele az épület teljes megsemmisülése. A videoalapú tűzérzékelési technológiák gyorsabb és pontosabb észlelést ígérnek ilyen potenciálisan veszélyes tűzesetek ellen, lehetővé téve a tűzoltók számára a károk enyhítését.

A legtöbb raktárépület kialakítására a magas mennyezetek és a nagy terek jellemzők, amelyekben a hatalmas légtömeg kihívás elé állítja a hagyományos tűzérzékelési technológiákat. Ezek a technológiák általában a füst, a hő és a lángok jelenlétének észlelésére lettek kifejlesztve. Raktári környezetben, a hőérzékelés leggyakoribb módja a sprinkleres technológiájú megoldás, de még a legmegbízhatóbb sprinkler rendszerek sem képesek teljesen eloltani a tüzet, amelyet észleltek. A sprinklerek használata ezen felül bizonyos esetekben több kárt okoz, mint az a veszteség, amely csupán a tűz miatt keletkezne. Ezeket a rendszereket az épületek megóvásának érdekében fejlesztették, így elsődlegesen nem a bennük lévő ingóságok védelmét szolgálják.
A füstérzékelést a korai tűzérzékelés egy megbízható lehetőségeként tartjuk számon. A füst általában sokkal hamarabb keletkezik, még mielőtt bármilyen láng láthatóvá válna. Azonban a füstnek el is kell jutnia az érzékelőig, amely rendkívüli kihívás egy nagy raktárépületben. A mennyezetre szerelt érzékelők általában messze vannak a füst forrásától. Továbbá a raktárépület nagyságától függően, a füst más irányba indulhat el, vagy akár intenzitása is csökkenhet. Ezen felül, egy kialakulóban lévő tűz nem generál akkora felhajtóerőt, hogy a füstöt a mennyezet felé emelje, ahol a detektorok találhatók. Mindemellett a pontszerű érzékelők karbantartást is igényelnek, amelyet drága és nehéz kivitelezni a magas raktárak áruval teli szűk folyosói között.
A vonali füstérzékelő jó megoldás lehet számos környezetben, viszont a füstnek ebben az esetben is el kell érnie az érzékelőt. Alacsonyabbra szerelhetők, mint a hagyományos pontszerű érzékelők, viszont ebben az esetben az automatizált rakodórendszerek (ASRS) megzavarhatják működésüket. Emellett ki vannak téve a vibráció, vagy akár a légmozgás miatti elmozdulás veszélyének is. Végül, de nem utolsó sorban az aspirációs érzékelők is ugyanattól a problémától szenvednek, amelytől a füstérzékelők: a tűz felhajtóerejére vagy egyéb légmozgásra van szükségük, mert a füstöt csak rövid távolságról tudják érzékelni.
Az egyetlen füstérzékelési technológia, amelynél nincs szükség arra, hogy a füst az érzékelő közelébe érjen, a videoalapú füstérzékelés. A videoalapú füstérzékelés alapvetően egy sor algoritmusból áll, egy intelligens kamera belsejében. Az algoritmusok feldolgozzák a kamera képét, hogy eldöntsék, valóban füst van-e jelen az adott képen, és tűzérzékelést generálnak amint a füst a kamera látómezejébe ér. Ezzel a megoldással nagyobb terület fedhető le, mint a pontszerű-, a vonali és aspirációs érzékelőkkel, költséghatékonyabb megoldást kínálva a raktári környezetek számára. Továbbá ilyen környezetben a videó sokkal gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé, mint a hagyományos füstérzékelés. A keletkező tüzeket 10-30 másodperc alatt érzékeli, ezzel szemben az egyéb technológiáknak a füst lassú terjedése miatt hosszú percekre van szükségük az észleléshez – olyan percekre, amelyek elvesztegetése során a veszélyhelyzet könnyen katasztrófába torkollhat.
Füstök és lángok észlelése
Emellett a videó többre is képes, mint a hagyományos füstérzékelés. Ha egy sor algoritmust füstök azonosítására használunk, ugyanezt a logikát kiterjeszthetjük egy másik sor algoritmus használatával lángok azonosítására is. A különböző tüzek lángjainak jellemzői jól ismertek, így a lángok észlelése az intelligens videoanalízis (IVA) technológiáján keresztül éppen olyan megbízható, mint a füst érzékelése. A videó használatával, lángok észlelése esetén elkerülhetők az optikai érzékelők telepítésének és üzemeltetésének költségei, továbbá hozzáadott értékként jelenik meg a teljes terület megfigyelhetőségének lehetősége. Az operátor ennek köszönhetően pontosan meg tudja határozni a tűz keletkezésének helyét, az érintett anyagokat, potenciálisan értékes időt nyerve a tűzoltáshoz. A kamerák képei szintén használhatók a korai riasztások ellenőrzésére, elkerülve a költséges téves riasztásokat.
A videoalapú tűzérzékelés (VFD) ennek megfelelően rendkívül immunis a téves riasztásokkal szemben. A kamera intelligens videoanalízis funkciója lehetővé teszi a precíz megkülönböztetést a füstök és a változó helyzetek, például szmog vagy gőz esetén. Amíg a videominőséget általában a mozgás, a tükröződések, a változó fényviszonyok és a háttérvilágítás is befolyásolják, az intelligens feldolgozás lehetővé teszi e tényezők kiegyensúlyozását. Belső teszteken a Bosch Security Systems elérte a legmagasabb érzékelési megbízhatóságot az EN54 szabvány által megfogalmazott összes teszttűz kategória (TF1-től TF8-ig) esetén.
A videoalapú tűzérzékelési rendszer akár egyetlen kamerától a hálózatba kapcsolt, elosztott végpontokkal együttműködő központi vezérlő és menedzsment rendszereket támogató komplex megoldásokig terjedhet. Riasztásokat továbbíthatnak a hálózaton keresztül a felügyeleti központba, vagy akár mobil eszközre, de támaszkodhatnak egyszerűen egy már meglévő tűzjelző központra is. A kamerák nagy területek lefedésére alkalmas eszközök, nem igényelnek körülményes karbantartást, és még külön áramforrást sem. Az Ethernet alapú táplálásnak (PoE) köszönhetően, az áram és a videojel is közös kábelen fut, így lehetővé teszi a kamerák számára, hogy az Ethernet-elosztók szünetmentes tápegységeit (UPS) használják energiaforrásként. Ezen felül a videoalapú megoldások rendkívül alacsony fenntartási költségekkel bírnak.
A videó egyesíti a felügyeletet
és a biztonságot
Amíg a videoalapú tűzérzékelés megbízhatóbb és megfizethetőbb az egyéb technológiáknál a legtöbb raktári alkalmazás szempontjából, számos további előnyt kínál, amelyet más lehetőség nem tud felmutatni. Lehetővé teszi a felügyelet és a biztonság kombinációját.
A telepített videoalapú tűzérzékelő rendszer kameráit a raktár biztonsági szolgálata általános felügyeleti feladatokra is felhasználhatja. Egy raktár megfigyelésének számos oka lehet. Ezek közül a lopások és betörések megelőzése a legnyilvánvalóbb. Ahogyan egyes intelligens algoritmusok azonosítják a füstöt és a lángot, úgy egyéb szokatlan mozgások felismerése is lehetővé válik, legyen szó akár elzárt folyosókról vagy vészkijáratokról. Továbbá növeli a biztonságot és a működtetés hatékonyságát.
Az Egyesült Államokban a Nemzeti Tűzeset Bejelentő Rendszer (NFIRS) és a Nemzeti Tűzvédelmi Szervezet (NFPA) felmérései rámutattak arra, hogy a raktártüzek kialakulásának 13%-a vezethető vissza gyújtogatásra (14%-kal első helyen az elektromos meghibásodás áll). Mivel a gyújtogatás a szándékos pusztítás eszköze, sokkal nagyobb kárt okoz, mint a véletlenül kialakuló tűzesetek. A tűzesetek 13%-át okozó gyújtogatások a teljes anyagi kár 21%-át tették ki. Az Egyesült Királyság Tűzvédelmi Szervezete (FPA) adatai szerint az ország nagyobb raktártüzeinek 46%-át gyújtogatások okozták az 1990-es években. A videofelügyelet videoalapú tűzérzékelő rendszerrel kombinálva nem csupán gyors és megbízható megoldást kínál a raktártüzek észlelésére, hanem potenciálisan meg is előzi azok kialakulását.
A VFD két megközelítése
A videoalapú tűzérzékelő rendszerek (VFD) esetében alapvetően kétféle megközelítés létezik. Az egyik szerint a VFD kiegészítheti a már meglévő technológiákat, az alkalmazott sprinklereket vagy füstérzékelőket, drámaian megnövelve ezzel a tűzérzékelés sebességét és pontosságát. A raktárak mellett, több olyan helyszín is előfordulhat, ahol ezek a hagyományos megoldások léteznek, mégis elégtelenek. Többek között olyan környezetekben, ahol nagy belmagassággal, poros és párás helyekkel, hatalmas belső terekkel, vagy akár elosztott kis létesítményekkel kell szembenéznünk. Ilyenek lehetnek például az erőművek vagy a jelzőberendezések. A másik megközelítés szerint a VFD olyan alkalmazásokban merülhet fel megoldásként, ahol más lehetőség nem létezik, vagy nem megvalósítható. Gondoljunk a fűrésztelepek extrém tűzveszélyességére – az NFIRS és az NFPA jelentései szerint, a fűrészáru a leggyakoribb égéstermék a raktárakban. További példaként említhetnénk alkalmazhatóság szempontjából a fedett kültéri, vagy félig nyitott környezeteket, hangárokat, vagy akár az erőművek generátorcsarnokait, amelyekben nagy területek megfigyelésére van szükség.
A VFD előkövetelményei
Jóllehet, a videoalapú tűzérzékelő rendszer számos előnyt kínál, ideértve a kiegészítő biztonságot is, meg kell jegyeznünk, hogy napjainkban nem helyettesítheti az EN54 szabvány által megkövetelt rendszerek meglétét. A nemzetközi szabványügyi hivatal jelenleg is dolgozik az új szabványon, így a minősítés a nem túl távoli jövőben elérhető lesz. Az FM3232 és az UL286B már elérhető. Az EN54 hiányában számos területen a VFD lehet a legmegfelelőbb megoldás, főként olyan környezetekben, ahol semmilyen egyéb EN54 kompatibilis megoldás nem létezik, vagy nem megvalósítható. Bizonyos helyzetekben lehetőséget teremt arra, hogy egy olyan helyszínt biztosíthassunk, amely eddig nem rendelkezett megfelelő védelemmel. A másik lehetőség szerint, nagyon jól kiegészítheti a már meglévő tűzjelző rendszereinket a biztonsági szint növelése és a videofelügyeleti rendszer integrációja eredményeként.
A másik feltétel a videotechnika sajátosságához köthető: használatához fényre van szükség. A füstnek és a lángoknak láthatónak kell lenniük annak érdekében, hogy a kamera érzékelni tudja azokat. Napjainkban a Bosch kiterjesztette VFD megoldásait a standard Dinion IP kamerák teljes portfóliójára. A cég Starlight sorozatú kameráinak segítségével pedig a jövőben alacsony megvilágítottság mellett, vagy képalkotási szempontból kedvezőtlen környezetben történő használatra is kínálja majd videoalapú tűzérzékelési megoldásait.Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gifkonifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 májusi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

 - Fűtőanyagcellával a hatékony tűzmegelőzésért

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- A biztonság új dimenziója a Siemenstől: Cerberus DMS felügyeleti rendszer

- Commend – Ipari vészhívó és vezérlő terminálok

- Lakások tűzjelző érzékelőinek távfelügyelete

🔥Építés és tűzvédelem

- Ásványgyapot anyagok alkalmazása a homlokzati hőszigetelésekben

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- Innovatív járműtűzvédelem Magyarországon

- Új PAC 6x00/8x00 személyi gázdetektor család

-  Sokféle jármű, egyféle cél 2.

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás IX. rész

- Garázsok tűzbiztonsága - Anno

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.