E-press-fej-2016-végleges copy.jpgSchrack-head-nov-16.jpg
  Webtérkép    
FŐOLDAL
(A hónap cikke)
 

Programelőzetes

2019. május 14.–17.

MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

A gázüzemű járműveknél történő tűzoltás és mentés taktikája, a beavatkozás biztonságára veszélyt jelentő tényezők vizsgálata

1-Gazauto.jpgFöldünk egyik legnagyobb problémája a környezetszennyezés, azon belül is a levegőszennyezés. Az ipari tevékenység mellett a közlekedésben részt vevő gépjárművek a legfőbb okozói. A fejlett országokban a légszennyezés nagy hányada a közúti forgalomból származik. A globális felmelegedés problémája miatt fontos az új technológiai fejlesztéseknek, a kutatások eredményeinek minél gyorsabb beépülése a mindennapi életbe, hogy a hétköznapi emberek is tudjanak változtatni a káros anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében. Különböző technológiákat és alternatív üzemanyagokat fejlesztenek, keresnek a szakemberek. Ezek közül az autógáz, mint üzemanyag az egyik legrégibb és legelterjedtebb megoldás.

BEVEZETÉS
Hazánkban a kilencvenes évek közepétől kezdett elterjedni nagyobb mértékben az autógáz, mint alternatív üzemanyagforrás. Az anyagi megfontolás mellett a környezeti terhelése is sokkal kedvezőbb a gázzal meghajtott járműveknek a normál üzemanyag használattal szemben.
Annak, hogy Magyarországon jelenleg kevésbé ismert, legfontosabb oka az elégtelen információ. Az emberek döntő többségének az jut az eszébe a gázzal kapcsolatban, hogy nagyon gyúlékony és robbanás-veszélyes, illetve belélegezve halált okoz. A hiányos tájékozódás miatt nem választják ezt az olcsóbb és környezetkímélőbb üzemanyagot.
A téma aktualitása számomra nem csak azért lényeges, mert gázüzemű gépjárművet használok, hanem azért is, mert tűzoltóként dolgozom, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tevékenység-irányítási Központjában. Ezáltal munkatársaim a beavatkozások során illetve számomra, mint műveletirányító kiemelten fontos, hogy minél biztonságosabban és hatékonyabban tudjuk végezni a feladatunkat a gázzal hajtott gépjárművek tüzeinél is.
PROBLÉMÁK FELVETÉSE
A köztudatban a gáz, mint veszélyes elem van az emberek tudatában, ami általánosságban igaz is lehet, mivel a gázok sok esetben színtelen, szagtalan, mérgező hatásúak és robbanásveszélyesek is lehetnek környezetüktől és tulajdonságaiktól függően. Azonban egy biztonsági elemekkel ellátott zárt rendszerben és megfelelő technológiával rendelkező szakműhelyben átalakított gépjárműnél nem feltétlenül valósulnak meg ezek a veszélyek. A gázüzemű gépjárművek eseteiben történt tűzesetek során a környezetre és a beavatkozó állományra gyakorolt veszély magasabb, mint az egyéb normál üzemanyag rendszerrel ellátott gépjárműtüzek esetében.
MÓDSZEREK
A gázüzemű járműveknél történő tűzoltás és mentés taktikájára, a beavatkozás biztonságára veszélyt jelentő tényezők vizsgálatára, és ezek közötti összefüggésekre is szeretnék magyarázatot adni. Akadnak aktualizálható tényezők a jelenlegi általános szabályzók és a beavatkozási rutin körében, illetve a képzésben a szükséges információk folyamatos biztosításában, technikai, egészségvédelmi, műveletirányítási téren is. Célom a kérdések megalapozott, több szempontú, de gyakorlati megközelítés szükségszerűségét érvényesítő vizsgálata, tárgyalása, összegzése.
A GÁZÜZEMŰ GÉPJÁRMŰVEK
Gépjárművek üzemanyagaként a földgáz közvetlen formájában nem használható, azonban mint SŰRÍTETT FÖLDGÁZ - angol nevén - CNG (Compressed Natural Gas), illetve mint folyékony cseppfolyós üzemanyag (AUTÓGÁZ) angol nevén - LPG (Liquefied Petroleum Gas) a világ számos országában egyre inkább elterjedtebbé válik.[1] Mivel az autógáz szobahőmérsékleten légnemű, ezért tárolásához nyomás alatt lévő üzemanyagtartály szükséges. Már alacsony (6 bar) nyomáson folyékony halmazállapotúvá alakul át. Ez az egyik oka annak, hogy annyira népszerű a gázhalmazállapotú tüzelőanyagok között. A gázüzemű gépjárművek területén a jelenleg legismertebb technológiák között az LPG és a CNG használata a legelfogadottabb. Ismeretes még ezen kívül az CSEPPFOLYÓS FÖLDGÁZ - angol nevén – LNG (Liquified natural gas) és a dízel-gáz technológia DG. Ezek viszonylag új alternatív megoldások hazánkban. Szakmai szempontból elengedhetetlen az adott gáz tulajdonságainak az ismerete, várható reakciói, hatásai. Gáz szabadba jutása esetén azonnal elkezd párologni. Eközben nagymértékben lehűti a környezetét, hő elvonó képessége miatt. Lehűlés következtében a nedvességtartalma kicsapódik és rendszerint meg is fagy.
A GÁZELLÁTÓ RENDSZER VESZÉLYT JELENTŐ ELEMEI
Benzin-gáz üzemű gépjárművek gázellátó rendszerének veszélyt jelentő elemei közé tartoznak: tartály szerelvények, töltő szelepek, kis- és nagynyomású csővezetékek és a MULTISZELEP. 
Tűzoltási szempontból a gázüzemű gépjárműveknél keletkezett tűzesetek kapcsán kellő óvatossággal kell felderíteni, megközelíteni a helyszínt. A gáz, mint üzemanyag kockázata abban rejlik, hogy ha a szabadba való kijutása valamilyen oknál fogva megtörténik, ebben az estben súlyos személyi sérülés vagy nagyobb anyagi kárt is okozhat. Alapjában véve maga a rendszer nem veszélyesebb, mint a hagyományos üzemanyaggal meghajtott gépjármű.
Beavatkozói szemszögből a multiszelep - mint biztonsági berendezés - nagyon fontos, mert ha túlnyomás lépne fel (tűz esetén) a szelep kiengedi a gázt a szabadba és így megakadályozza a tartály felrobbanását.
A GÁZÜZEMŰ GÉPJÁRMŰVEKNÉL TÖRTÉNŐ TŰZESETEK ELEMZÉSE, A TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁSOK ÉS A MENTÉS TAKTIKÁJA
A katasztrófavédelem 2012-es átszervezése és a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok beintegrálása során a létrejött egységes szervezetben a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok látják el. Országunkban a nap minden órájában és annak minden percében mintegy kétezer fő tűzoltó áll folyamatosan készenlétben annak érdekében, hogy riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulhasson a jelzés szerinti káresethez.
A közúti járművekkel kapcsolatos balesetek jelzéseinél az egyik leglényegesebb kérdés között kell szerepelnie, hogy milyen üzemű az adott gépjármű. Ez azért is fontos, hogy a helyszínen lévő állampolgárokat is tudjuk tájékoztatni a lehetséges veszélyekről, illetve a kivonuló beavatkozó állományt is e szerint lehet majd informálni.
Szakmai szempontból a gázrendszer legkritikusabb része a gáztartály, ezért is védett térben, a gépjármű csomagtartójába van elhelyezve. A tartály anyaga és mérete úgy van kialakítva, hogy ütközés esetén deformációra legyen képes hasadás és robbanás nélkül. A detonáció kizárható a magas nyomásból adódó nagy gázkiáramlási sebesség miatt is, ami megakadályozza a visszaégést és ez által a tartály berobbanását. A teljesen feltöltött tartály esetében - ami a töltéshatároló hibás működése miatt következhet be - a hőmérséklet emelkedésével, nyomásnövekedést okoz. Robbanás csak akkor következhet be típustól függően, ha a gáztartály nincs lefúvató szeleppel ellátva. 
Nagy hő hatására a tartályban lévő cseppfolyós halmazállapotú üzemanyag, gáz halmazállapotúvá alakul. A tűzzel érintkezett tartálynál a tömítések megolvadnak, és a kiégett tömítésen keresztül kiáramló gáz táplálja a tüzet. A lánghatás a tartály szilárdságát nagyban csökkenti.
Ekkor a gáz szétfeszíti a tartályt, amely szabadba jutása romboló hatással jár. A kiáramló gáz azonnal elég, ami tovább növeli a robbanás súlyosságát.
Azoknak a tartályoknak a detonációjára nem kell számolni, amelyek biztonsági berendezésekkel vannak ellátva, mert mielőtt a nyomás túlságosan megnövekedne, a biztonsági szelep kinyit, és a nyomás lecsökken. Fontos, hogy a gáztartály szelepeit minél hamarabb elzárjuk, illetve gondoskodni kell a hőhatásnak kitett tartály hűtéséről.
ÖSSZEGZÉS
Megállapítást nyert az a tény mely szerint az a gázüzemű gépjármű, amely szakműhelyben lett átalakítva, valamint rendszeres a karbantartása és ellenőrzése, a közmeggyőződéssel ellentétben teljesen biztonságos. Ami ehhez a biztonsághoz vezet a különböző jogszabályok megreformálása, illetve a technikai újítások sokasága. A szabályozásoknak, törvények szigorításának, illetve a rendőri ellenőrzéseknek a segítségével minimálisra csökkent a szabálytalan bekötésű benzin-gáz üzemű személygépjárművek száma.
Az 5/2014 BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat VIII. fejezet, Közlekedési eszközökben keletkező tüzek beavatkozási szabályain belül külön fejezet nem taglalja a gázüzemű gépjárműveknél keletkező tüzek beavatkozási előírásait. Ezért véleményem szerint a gázüzemű gépjárművek tűzeseteinek kárfelszámolása során a VIII. fejezet és a IX. fejezet - A gázt szállító járművek, a gázvezetékek, a gáztartályok és a gázpalackok tüzeinek oltása – együttesen kell értelmezni és alkalmazni. Megfogalmazódott bennem az a tény, hogy kiegészítve egy külön szakasszal VIII. fejezeten belül a Gázüzemű gépjárműveknél keletkező tüzek oltásának – taktikája. Tematikája hasonló módon épülne fel, mint 3. pontban lévő „Hibrid járművekben történő beavatkozások szabályai” című rész. Csak a kettős üzemű gázautók tűzeseténél alkalmazandó beavatkozást részletezné.

E fejezet kitérne a már megadott pontokon kívül jelzésfelvételnél:

- van-e a tartályon biztonsági szelep
- milyen gáz meghajtású a gépjármű (LPG, CNG)
- tartály mérete, kialakítása, elhelyezkedése.

A felderítés, beavatkozás sajátosságaira, mint oltóanyag megválasztás, a tűzeset megközelítése, kiemelt figyelmet kell fordítani a gáztartály és szerelvényei átvizsgálására és a további veszélyek megszüntetésére. A beavatkozást lehetőleg a gépjármű gáztartállyal ellentétes oldaláról kell megkezdeni. A gáztartály hűtéséről gondoskodni kell. Ha indokolt a környezetet zárt területté kell nyilvánítani. Ehhez a művelethez társszerveket kell bevonni úgy, mint rendőrség, közútkezelő.
Véleményem szerint ez a módosítás hatékonyabbá, biztonságosabbá tenné a beavatkozó állomány munkáját, mivel az utakon közlekedő gépjárművek közül nem kis részét teszik ki a kettős üzemű gázautók.
A gazdaságunk fejlődésével talán még nagyobb hangsúlyt kaphat ez a környezetbarát és biztonságos alternatív üzemanyag a tömegközlekedésben és az áruszállításban egyaránt.

Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6 nyomtatott és 12 on-line változatban.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
sbt-oldal.gifkonifo-banner-florian.gif

A májusi Florian exPress tartalmából:

 

# Digitalizáció a tűzjelzés technikában

# Menekülés vizsgálat a füstterjedés figyelembevételével/2. rész

# Új hangjelző portfólió tűzjelző rendszerekhez

# Szerver-oltó rendszerek kialakítása

# Colt füstkötényfalak

# Co2 csökkentés szigeteléssel

# Ötvenezer látogató a Construmán

# HEROS AQUAREX S10 VÍZSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ

# Dräger  Air Guard 6500 megoldás az EN 12021:2014 szabvány szerinti légzési gáz ellenőrzéséhez

# Megújult műszaki tartalommal

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.