E-press-fej-2016-végleges copy.jpgSchrack-head-nov-16.jpg
  Webtérkép    
FŐOLDAL
(A hónap cikke)

Programelőzetes  

2018. május 15-18.

IPAR NAPJAI Kiállítás


Rendező: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
1441 Budapest, Pf. 44.
 + 36 1 263-6000, 263 6088, 263 6025 263 6049
+ 36 1 263 6098
 iparnapjai@hungexpo.hu
 www.iparnapjai.hu
Vásári kapcsolat:
Posztós Mária
06 1 263-6016,
 posztos.maria@hungexpo.hu
Pripkó Mária
06 1 263-6045,
 pripko.maria@hungexpo.hu

2018. június 07-09.
KIELCE IFRE-EXPO
Tűzoltóságok és Különleges Mentőszervezetek Szakmai Kiállítása

Rendező :Targi Kielce S.A.
Zakładowa 1
25672 Kielce, Polen
Tel: +48 (0)41 3651222
Fax: +48 (0)41 3456261
biuro@targikielce.pl
 www.targikielce.pl
Vásári kapcsolat:
 biuro@targikielce.pl
 www. targikielce.pl
Projektmenedzser
Agnieszka Białek
 +48 41 365 12 49
 bialek.agnieszka@targikielce.pl

2018. június 19-21.
IFSEC Nemzetközi Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Szakkiállítás
FIREX Nemzetközi Tűzvédelmi
Szakkiállítás


Rendező: UBM plc
Ludgate House 245 Blackfriars Road
SE19UY London, NAGY BRITANNIA
communications@ubm.com
 www.ubm.com
Vásári kapcsolat:
stuart.dacre@ubm.com
 www.ifsec.co.uk
Magyarországi kapcsolat:
Interpress Kiállítások Kft.
1 302-7525
 office@interpress.hu
 www.interpress.hu
Seifert Ibolya
 seifert@interpress.hu

2012-54.jpg2012-55.jpg2012-56.jpg

Küszöbön a szabályozott és biztonságos tűzátjelzés

Már több mint két éve a Katasztrófavédelem által kialakított új központi tűzátjelzési fogadórendszer és ezzel párhuzamosan az országosan egységes szolgáltatói feltételrendszer bevezetésének. Ez alatt az idő alatt kiderült, hogy a rendszer jól működik, a problémák alapvetően a szolgáltatói vagy előfizetői szabálytalanságokból vagy pont a terület szabályozatlanságából adódnak. Azt orvosolandó az IntelliAlarm Zrt. központi koordinálásával a Tűz és Riasztás Átjelzők Szövetsége (TRIÁSZ) módosítási javaslatokat küldött a legújabb OTSZ kialakításához.


Pontosabb és bővebb műszaki elvárások

Bár a tűz- és hibaátjelzés témakörére vonatkozóan az illetékes hatóság már évek óta az MSZ EN 54-21. szabvány iránymutatásait várja el, ez nevesítésre mégsem került az OTSZ-ben. A helyzet azonban még érdekesebb, hiszen ez a szabvány kizárólag a végponti eszközök kialakításával és működési elvárásaival foglalkozik, a szolgáltatás egyéb paramétereivel nem.
A tisztázott műszaki elvárások kapcsán a TRIÁSZ új javaslata: a tűz- és hibaátjelző berendezés valamint annak jelzéseit fogadó központi hardver és/vagy szoftver megoldás rendelkezzen érvényes, az európai közösség valamely tagállamában akkreditált vizsgáló laboratórium által kiállított „EK- Teljesítmény Állandósági Tanúsítvánnyal” az EN 54-21. számú szabvány vonatkozásában; valamint ezen felül teljesítse a következő elvárásokat is:

• fizikailag elválasztható legyen a tűzjelző berendezéstől, rendelkezzen saját szabotázs védett házzal, tápegységgel és szünetmentes tápforrással;
• ténylegesen is legalább két független interfészen biztosítsa az adatátviteli kapcsolatot a távfelügyeleti központhoz;
• lehetőség szerint – amennyiben ez a létesítményben megvalósítható - a két független adatátviteli interfész közül az egyik vezetékes, a másik pedig vezeték nélküli csatornán kommunikáljon.

Minősített és megbízható szolgáltatók


Talán a legnagyobb gond jelenleg, hogy a tűzátjelzéssel foglalkozó társaságokra vonatkozóan szó szerint semmilyen elvárás vagy előírás nem vonatkozik; így pl. egy kvázi nulla infrastruktúrával vagy szakmai ismerettel rendelkező egyéni vállalkozó is nyújthat jogszerűen emberéletek védelmét célzó szolgáltatást.
Ez már önmagában is hatalmas probléma, ráadásul ez a fajta „megengedő szabályozás” az egész szektor fejlődésének tekintetében kontra produktív is: egy ilyen szolgáltatás mindig olcsó lesz, pont a szabályozatlanság és információ hiány miatt az előfizetők szemében az áron kívül más nem tud értékké alakulni, ezért mindig csak az ár versenyez. Ha viszont csak az ár versenyez, akkor mindig csak a rosszabb minőségű és legtöbbször hiányos szolgáltató lesz előnyben, végül nem lesz elvárás komoly, biztonságos és főleg innovatív szolgáltatások nyújtására.
A helyzet megoldására a TRIÁSZ egy új elvárási listát állított össze, melyben a szolgáltatók számára kötelező, hogy:

• jegyzett tőkéjük érje el az 50 millió forintot;
• a diszpécser szolgálaton egy időben szolgálatot teljesítő személyek száma 500 védett objektumonként minimálisan 1 fő legyen;
• folyamatosan legyenek tagjai olyan tűzátjelzéssel foglalkozó szakmai szövetségnek, mely rendelkezik a területre vonatkozó etikai kódexszel;
• a nyújtott szolgáltatás kapcsán minden hónap végén tegyék közzé tárgyhavi rendelkezésre állási mutatóikat;
• rendelkezzenek folyamatosan felülvizsgált MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási és MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági irányítási rendszerrel;
• folyamatosan rendelkezzenek minimálisan 50 millió forint éves kárérték fedezésére létrejött szakmai felelősségbiztosítással Magyarországon bejegyzett biztosító társaságnál;
• főtevékenységi körük legyen a TEÁOR 08 szerinti „8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás”.

A fenti elvárásoknak történő megfeleléssel valamennyi szolgáltató garantálja a biztonságos és minősített működést. Ráadásul ez nem ró az ellenőrzéssel sem plusz terhet a hatóság vállára, hiszen az elvárások teljesítését mind az előfizetők, mind pedig a szakmai szervezetek ellenőrizni tudják.
Átláthatóság és kiszámíthatóság
Nagyon fontos, hogy jelenleg pont a védett ingatlanok tulajdonosai és üzemeltetői számára nem világos és egyértelmű, hogy az átjelzés kapcsán minek és hogyan kellene megfelelniük, vagy pl. egy téves tűzjelzés kapcsán nincsenek pontos iránymutatások a költségek elszámolására, vagy legrosszabb esetben még abban sem lehet biztos egy előfizető, hogy a jelzéseinek kezelése valóban az OTSZ elvárásai szerint történik.

Ennek a helyzetnek a feloldására két új és egy módosító javaslatot dolgoztunk ki:

• Egyrészt a tűz- és hibaátjelzést nyújtó jogi személyeknek minden védett objektum vonatkozásában papír alapon vagy elektronikusan hiteles és cégszerű „Katasztrófavédelmi Regisztrációs Igazolást” kelljen kibocsátania, melyben az előfizető (védett objektum) részére igazolják az OTSZ által elvárt védelem megvalósítását. Ez már komoly jogi garancia az előfizetők részére, mely szükség esetén ellenőrizhető és számon is kérhető.

• Függetlenül a tűz-és hibaátjelző berendezés telepítésének és engedélyezésének idejétől, a tűz- és hibaátjelző rendszer vonatkozásában mind az eszköznek, mind pedig a nyújtott szolgáltatásnak a mindenkor hatályos követelményeket kelljen teljesítenie. Ezzel nem kérdés többet, hogy egy adott objektumban milyen szabályoknak is kell megfelelnie az átjelző rendszernek.

• Végül javasoljuk a téves riasztások kimutatásának Katasztrófavédelem által történő megküldésének idejét 90 napra korlátozni; melyben azt minden esetben a szolgáltatónak kell kiszámlázni és beszedni az érintett ügyfelektől. Szintén a szolgáltató feladata az esetleges reklamációk kezelése, vagy szükség esetén továbbítása a hatóság részére. Ezzel egyrészt az ügymenet egységesítésén kívül a hatóságnak egy-egy szolgáltatóval kell csak kapcsolatban állnia a téma kapcsán, így felesleges adminisztráció nem keletkezik, az ügyfeles panaszok nagy részét pedig úgyis a szolgáltató saját hatáskörben tudja kezelni.
Ne legyen kérdés, hogy
szükség van-e átjelzésre
Annak ellenére, hogy a jelenleg érvényes OTSZ mindössze egy esetet ismer (0-24h legalább 2 fő portás) amikor nem szükséges a tűzjelző rendszert átjelzéssel felügyelni, pont ebből adódnak a legnagyobb félreértések és persze ebből adódik a teljes átjelzési rendszer leggyengébb pontja is, hiszen a megfogalmazásból adódóan ez a klauzula sokféleképpen érthető; ezt meglovagolva azután az üzemeltetők és tulajdonosok a legkülönfélébb magyarázatokkal igyekeznek elkerülni az átjelzés kényszerű megvalósítását.
Ez azonban nagyon rossz irány! Meg kell értenie mindenkinek, hogy az átjelzés nem egy szükséges rossz, hanem alapvetően az emberi életek védelmének legfontosabb és legkorszerűbb eszköze! Mivel ez az alapelve a teljes szolgáltatásnak, ezért különösen nem elfogadható az sem, hogy bizonyos létesítményekben emberi döntésre bízzuk a tűzoltóság időben történő értesítését, esetleg súlyos percek menjenek el a tűz helyének felderítésére és ezáltal sokkal nagyobb anyagi kár keletkezzen, vagy személyi sérülés történjen.
Ezen elvek alapján a TRIÁSZ módosító javaslata egyszerű és világos: ahol tűzjelző van, ott tűzátjelzés is legyen, a 2 fő portás pedig nagyon hasznos, ha le kell mondani az esetleges téves jelzéseket. Azt gondoljuk, hogy a tűzjelző rendszerek megfelelő karbantartásával ezek a téves jelzések egyébként elkerülhetőek, így nem várható a téves vonulások számának drasztikus emelkedése sem.

A fenti javaslatok megküldése megtörtént a Katasztrófavédelem részére. Bízunk benne, hogy az új OTSZ kialakítása során minél több javaslatunk helytállóságát tudjuk megfogalmazni és abból minél több kerül majd bele az új OTSZ-be. Javaslataink eddig sosem látott objektivitást és ezzel kiszámíthatóságot hoznak az átjelzés területére, mely előnyös mind a hatóság, mind a létesítmények és természetesen a szolgáltatók számára is.


Készítette az IntelliAlarm Zrt. közreműködésével a TRIÁSZ elnöksége

2012-57.jpg2012-58.jpg2012-59.jpg
2012-60.jpg2012-61.jpg2012-62.jpg
2012-63.jpg2012-64a.jpg2012-65.jpg
2012-66.jpg2012-67.jpg2012-68.jpg
2012-69.jpg2012-70a.jpg2012-71.jpg
2012-72.jpg2012-73.jpg2012-74.jpg
2012-75a.jpg2012-76.jpg2012-77.jpg
2012-78.jpg2012-79.jpg2012-80.jpg
2012-81.jpg2012-82.jpg2012-83.jpg
2012-84.jpg2012-85.jpg2012-86.jpg
2012-87.jpg2012-88.jpg2012-89.jpg
2012-90.jpg2012-91.jpg2012-92.jpg
2012-93.jpg2012-94.jpg2012-95.jpg
2012-102.jpg2012-103.jpg2012-104.jpg
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
sbt-oldal.gifkonifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 májusi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

 - Fűtőanyagcellával a hatékony tűzmegelőzésért

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- A biztonság új dimenziója a Siemenstől: Cerberus DMS felügyeleti rendszer

- Commend – Ipari vészhívó és vezérlő terminálok

- Lakások tűzjelző érzékelőinek távfelügyelete

🔥Építés és tűzvédelem

- Ásványgyapot anyagok alkalmazása a homlokzati hőszigetelésekben

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- Innovatív járműtűzvédelem Magyarországon

- Új PAC 6x00/8x00 személyi gázdetektor család

-  Sokféle jármű, egyféle cél 2.

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás IX. rész

- Garázsok tűzbiztonsága - Anno

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.