0-Headline-május-2019-a.jpg
  • 11-sbt-head-19_gif.gif
  • 11-sbt-head-19_gif.gif
  • 11-sbt-head-19_gif.gif
Regisztráció
 
Programelőzetes

 

 


2019. november 5-8. 
A+A Az ember számít - Nemzetközi Szakvásár és Konferencia
Szervező: Messe Düsseldorf GmbH
PO Box 10 10 06, 40001 Düsseldorf
Helyszín Messeplatz, Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf
Németország
Telefon: +49 211 4560-01
Fax: +49 211 4560-668
E-mail: info@messe-duesseldorf.de
Internet: http://www.messe-duesseldorf.de/


2019 november 13-15.
SICUREZZA – Nemzetközi Vagyon- és Tűzbiztonsági Szakkiállítás
Szervező: Fiera Milano
Helyszín Fiera Milano - Rho; 3, 5 és 7
csarnokok
Nyitva naponta 9:30-tól 18:00-ig
7 www.sicurezza.it
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/sicurezza-fiera-milano
Twitter:
https://twitter.com/sicurezza2017 - @SICUREZZA2017 - #Sicurezza2017
Facebook:
https://www.facebook.com/sicurezza.fieramilano/ - #Sicurezza2019

 

2019. november 13–15
Smart Building Expo - Intelligens Házak
Szervező: Fiera Milano
Helyszín Fiera Milano - Rho
Contrà Pedemuro San Biagio, 83 - Vicenza (VI) 36100
Tel. +39 0444 543133
info@smartbuildingexpo.it

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI JOGTÁR

 A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról.

 

 

 

 

Tájékoztató:

 

Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást adjon és elősegítse megtalálását. A joganyag olvasásához feltétlenül szükséges egy JOGTÁR. A joganyag száma alapján az a jogtárban pillanatok alatt megtalálható és olvasható. A jogtár lehetőséget biztosít a joganyag változásainak megtekintésére és a jogtár a napi hatályosságot is mutatja. Emiatt jelen anyagban a joganyagok módosításai nem kerültek feltüntetésre. A JOGTÁR használata mellett nincs jelentősége a módosításoknak csak az anyag terjedelmét növelné. Egyes jogszabályok több témakörhöz is kapcsolódnak, emiatt az anyagban több helyen is szerepelnek.

A Európai Uniós jogszabályok és irányelvek az Unió honlapján találhatók meg. (http://eur-lex.europa.eu/hu)

 

  Nyiri Csaba
 tűzvédelmi szakértő
Tel: 20-261-7937
 e-mail: nyiri@t-online.hu        

                                              

A jogszabályok tartalomjegyzéke

1.    Katasztrófavédelem és a kapcsolódó jogszabályok

2.    Tűzvédelmi törvény és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok

3.    Polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályok

4.    Építési törvény és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok

5.    A tűzvédelmi szakhatósági illetve szakvéleményezési hatáskört megállapító jogszabályok

6.    A polgári védelmi szakhatósági hatáskört megállapító jogszabályok

7.    A katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági hatáskört megállapító jogszabályok

8.    Ellenőrzési hatáskört megállapító jogszabályok

9.    A polgári védelmi szervek tájékoztatási kötelezettségét megállapító jogszabályok

10.  Veszélyes anyagokkal, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel (SEVESO II.) kapcsolatos jogszabályok

11.  Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok

12.  Közlekedéssel, szállítással, járművekkel kapcsolatos jogszabályok

13.  Szabványokkal kapcsolatos jogszabályok

14.  Erdők tűzvédelmével kapcsolatos jogszabályok

15.  Anyagok, termékek biztonsági követelményeivel kapcsolatos jogszabályok

16.  Biztonsági szabályzatokkal kapcsolatos jogszabályok

17.  Szakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

18.  Atomenergiával kapcsolatos jogszabályok

19.  Gázenergiával kapcsolatos jogszabályok

20.  Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

21.  Vízüggyel kapcsolatos jogszabályok (árvíz, belvíz, stb.)

22.  Szankciókkal kapcsolatos jogszabályok (Btk, szabsért, stb.)

23.  Oktatással, szakmai követelményekkel kapcsolatos jogszabályok

24.  Szolgálati törvény és kapcsolódó jogszabályok.

25.  Egyéb a tűzvédelmet, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok

26.  Az Európai Unióval kapcsolatos jogszabályok

27. A közigazgatási eljárással kapcsolatos fontosabb jogszabályok

 

 

1.    Katasztrófavédelem és a kapcsolódó jogszabályok

 

1999. évi CXII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

 

2000. évi IX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

2001. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

2002. évi V. törvény

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

 

2003. évi LXVII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

2003. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

 

2004 évi LXXX tv

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

 

2004 évi LXXXI. tv

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 

 

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

 

150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén létrehozott Egyezmény kihirdetéséről

 

212/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

 

218/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

114/1998. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelemről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

188/1998. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bonnban, 1997. június 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet

az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

 

40/2003. (III.27.) Korm. rendelet

az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről

 

45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet

a többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről

 

229/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén, Ankarában, 1996. október 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

 

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

 

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 

a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

 

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

 

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 

 a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

 

7/2012. (III. 7.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól

 

12/2014. (II. 21.) BM rendelet

a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

 

42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

 

33/2003. (V. 20.) GKM rendelete

a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól

 

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

 

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

 

2/2000. (XII.21.) ISM rendelet

az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

 

26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet

a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

 

23/2003. (X. 16.) KüM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

 

3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről

 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

 

9/2011. (IV. 15.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról

 

18/2011. (VI. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról

 

32/2011. (XII. 2.) BM utasítás

a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről

 

6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítás

az ÖM fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, költségvetési szerv középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

 

9/2004. (III. 10.) OGY határozat

 a "Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófaelhárítás és mentés céljaira" tárgyú Tamperei Egyezmény megerősítéséről

 

31/2004. (IV. 19.) OGY határozat

az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről

 

a Magyar Köztársaság belügyminiszterének és Mongólia rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterének közös nyilatkozata a katasztrófavédelem terén történő együttműködéséről (2005. április 26. BK. 9. szám.)

 

1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás

a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról  

 

2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól

 

6/2013. (X. 31.) BM OKF utasítás

a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről

 

7/2013. (XI. 22.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minőségirányítási rendszeréről és a területi szervek minőségirányítási rendszereire vonatkozó általános szabályokról

 

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás

a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

 

7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás 

 a kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának közleménye a települések katasztrófavédelmi besorolásának végrehajtásáról

Megjelent: Hivatalos értesítő:2012/14.

 

17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás 

 az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól

 

2.    Tűzvédelmi törvény és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok

 

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

 

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 

 a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

 

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

 

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

 

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

 

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

 

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól

 

42/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól

 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

 

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

 

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

 

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

60/2012. (XI. 30.) BM rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről

 

67/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

55/2013. (X. 2.) BM rendelet

az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról

 

53/2014. (XII. 5.) BM rendelete

a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelete

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

 

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

 

15/2017. (X. 20.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

 

1/1999. (III. 3.) KüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

 

14/1999. (X. 22.) IM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél

 

6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól

 

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről

 

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet 

a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

 

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

 

36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

 

5/2001. (BK 2.) BM utasítás

a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése szakmai programjának kialakításáról

 

18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás

az ügyészi szervek tűzvédelmi szabályzatáról

 

13/2012. (X. 1.) GVH utasítás 

 a Gazdasági Versenyhivatal Tűzvédelmi Szabályzatáról

 

8/2012. (X. 18.) SZTNH utasítás 

 a tűzvédelmi szabályzatról

 

2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről

 

6/2014. (III. 7.) BM OKF utasítás

a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről

 

8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

 

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás 

a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról

 

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

 

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás 

a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

 

8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás 

a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről

 

3/2016. (IV. 29.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

 

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás 

 a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

 

9/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás 

 a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról

Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014. 12. szám.

 

 

 

3.    Polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

 

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 

1989. évi 20. törvényerejű rendelet

a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

 a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

 

100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 

267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról

 

24/1997. (III. 26.) BM rendelet

az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről

 

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

 

2/1998. (I. 12.) FM rendelet

a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól

 

22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet

az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról

 

15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet

a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról

 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

 

25/1992. (XI. 10.) PM rendelet

a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréséről

 

23/1997. (VII. 18.) PM rendelet

a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről

4.    Építési törvény és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről

 

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a sajátos építményfajták  körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

 

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

 

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

 az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

 

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

a telekalakításról

 

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet

a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról

 

22/2000. (BK.14.) BM utasítása

a Belügyminisztérium Építési Szabályzatának kiadásáról

 

305/2011/EU rendelete (Az Európai Parlament és Tanács rendelete)

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

5.     A tűzvédelmi szakhatósági illetve szakvéleményezési hatáskört megállapító jogszabályok 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

 

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

 

6.    A polgári védelmi szakhatósági hatáskört megállapító jogszabályok

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

7.    A katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági hatáskört megállapító jogszabályok

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet  

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

 

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

 

8.    Ellenőrzési hatáskört megállapító jogszabályok

 

2004. évi I. törvény

a sportról

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

 

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet  

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

 

9.    A polgári védelmi szervek tájékoztatási kötelezettségét megállapító jogszabályok

 

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

 

10. Veszélyes anyagokkal, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel (SEVESO II.) kapcsolatos jogszabályok

 

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 

128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet

az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

 

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

 

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve a tevékenységek részletes szabályairól

 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

 

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

 

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékről

 

11. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok

 

2003. évi LXIV. törvény

a biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

 

2011. évi LXXX. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

 

2015. évi LXXXIII. törvény 

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 

2015. évi LXXXIV. törvény 

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

 

2015. évi LXXXIX. törvény

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 

1979. évi 19. törvényerejű rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

 

1986. évi 2. törvényerejű rendelet

a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről

 

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

 

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

4/1987. (V. 13.) KM számú rendelet

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

 

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet

a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

 

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

 

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

 

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

 

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 

12. Közlekedéssel, szállítással, járművekkel kapcsolatos jogszabályok

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a végrehajtásáról

 

225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet

a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről

 

18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet

a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről

 

180/2007. (VII. 3.) Korm. r.

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

 

267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

a bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 

16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet

a tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetetésének kötelező vizsgálatáról

 

49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról

 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 

59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

 

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

 

11/1984. (VI. 27.) KM rendelet

a vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről

 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

 

4/1987. (V. 13.) KM számú rendelet

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

 

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

 

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

 

11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról

 

12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet

a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről

 

22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet

a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről

 

13/2010. (X. 5.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

 

54/2011. (X. 19.) NFM rendelet

a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről

 

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

 

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

 

77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet

a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól

 

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet

a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

 

70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet

a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 

13. Szabványokkal kapcsolatos jogszabályok

 

1995. évi XXVIII. törvény

a nemzeti szabványosításról

 

151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet

az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről

 

61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

a katonai szabványosítás sajátos szabályairól

Megjegyzés: A nemzeti szabványok kötelező alkalmazása 2002-ben megszűnt.

 

14. Erdők tűzvédelmével kapcsolatos jogszabályok

 

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

 

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről

 

15. Anyagok, termékek biztonsági követelményeivel kapcsolatos jogszabályok

 

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 

 a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 

12/2014. (II. 21.) BM rendelet

a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

 

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

 

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

 

20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

 

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

 

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

  

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet 

a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

 

16. Biztonsági szabályzatokkal kapcsolatos jogszabályok

 

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM e. r.

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

 

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet

 az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

 

47/1999. (VIII. 04.) GM. rendelet

az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

 

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

 

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet

a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

 

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

(Országos Vasúti Szabályzat)

 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

 

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

  

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

 

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

 az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

 

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

(gépjárműjavítás biztonsági szabályzata)

 

13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről

 

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

 

12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet

a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről

 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

 

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

 

9/2013. (III. 22.) NFM

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

 

15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

 

11/2013. (III. 21.) NGM rendelete

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozóműszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

2. számú melléklete

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzata

 

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelete

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági

követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 

17. Szakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

 

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

 

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

 

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

 

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól

 

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

 

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

 

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

 

3/1986. (II. 21.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról

 

4/2006. (I. 26.) IM rendelet

 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

 

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

 

10/2006. (III. 7.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

 

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról

 

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet

Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

 

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

 

14/2016. (VI. 29.) IM rendelet

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

27/2006. (X. 5.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról

 

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői működésről

 

18. Atomenergiával kapcsolatos jogszabályok

 

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

 

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

 

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a k

 

16. Biztonsági szabályzatokkal kapcsolatos jogszabályok

 

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet
a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM e. r.
a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

 47/1999. (VIII. 04.) GM. rendelet
az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

8/2001. (III. 30.) GM rendelet
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet
a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
(Országos Vasúti Szabályzat)

 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet
a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet
a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról
(gépjárműjavítás biztonsági szabályzata)

 13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet
a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről

 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet
az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet
a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet
a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet
a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

 9/2013. (III. 22.) NFM
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet
a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet
a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet
a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozóműszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
2. számú melléklete
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzata

 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelete
egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 

17. Szakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

 2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről

 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

 2013. évi XXXIV. törvény
az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól

 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

 3/1986. (II. 21.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról

4/2006. (I. 26.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

 10/2006. (III. 7.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői igazolványról

 12/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról

 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői működésről

 

18. Atomenergiával kapcsolatos jogszabályok

 

1996. évi CXVI. törvény
az atomenergiáról

 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

 7/2012. (III. 7.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól

 5/2015. (II. 27.) BM rendelet
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

 

19. Gázenergiával kapcsolatos jogszabályok

 2008. évi XL. törvény
a földgázellátásról

 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet
a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről

 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról

 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozóműszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelete
egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
(Biztonsági szabályzat éghető gáztároló)

 

20.  Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

 1996. évi LIII. tv.
a természet védelméről

 2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 

31/1990. (II. 16.) MT rendelet
a sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. március 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 
35/1990. (II. 28.) MT rendelet
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 
 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendele
a levegő védelméről

 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet
a bányászati hulladékok kezeléséről

 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet
a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról

 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet
egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet
a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
a hulladékjegyzékről

 120/2013. (XII. 16.) VM rendelet
a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

 

21. Vízüggyel kapcsolatos jogszabályok (árvíz, belvíz, stb.)

 1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

 1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról

 2003 évi LVIII. törvény
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról

2004. évi LXVII. törvény
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról

 2011. évi CCIX. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról

 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási társulatokról

 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

 123/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

 120/1999. (VIII. 4.) Korm. rendelet
a vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
a folyók mértékadó árvízszintjeiről

 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

 10/1997. (II. 17.) KHVM rendelet
az árvíz- és belvízvédekezésről

 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet
a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet
a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről

 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet
a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet
a víziközművek üzemeltetéséről
hatálytalam 2016. VII. 1-től.

 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet
a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról

 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet
egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet
a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

 33/2003. (XII. 9.) PM rendelet
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésével összefüggő szabályokról

 

22. Szankciókkal kapcsolatos jogszabályok (Btk, szabsért, stb.)

 2007. évi XXXVI. törvény
a szabálysértési jogsegélyről

 2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről

 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 36/2007. (VII. 4.) IRM r.
a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról

 

 

23. Oktatással, szakmai követelményekkel kapcsolatos jogszabályok

 

2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
hatálytalan 2017. VIII. 1-től.

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 19/2006. (IV. 12.) BM rendelet
a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

 20/2013. (V. 28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 53/2013. (IX. 11.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről

 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet
a szakmai követelmények kiadásáról

 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről

 16/2013. (V. 28.) BM utasítás
a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról

 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasítás
a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról

 

24. Szolgálati törvény és kapcsolódó jogszabályok

2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

 2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről

 2015. évi XLII. törvény
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 11/1997. (II. 18.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról

 14/1997. (II. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről

 23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

 12/2002. (IV. 29.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

 11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

 37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 6/2013. (III. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 32/2013. (VI. 28.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet
a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

 1/2014. (I. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

 27/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról

 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

 14/2016. (V. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 20/2016. (VI. 9.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

 39/2016. (X. 6.) BM rendelet
a rendfokozati vizsgáról

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről

 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

 13/2000. (BK. 11.) BM utasítása
a Belügyminisztérium és szervei által üzemeltetett üdülők és pihenőházak oktatási, továbbképzési feladatok végrehajtása és egyéb rendezvények tartása céljából történő igénybevételéről.

 9/2001. (BK. 4.) BM utasítás
a Belügyminisztérium egészségügyi szolgálatáról és a belügyminisztériumi szerveknél folyó egészségügyi tevékenységről

 10/2001. (BK.  4.) BM utasítás
a Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről

 31/2001. (BK. 12.) BM utasítás
A közalkalmazottak foglalkozásával összefüggő egyes eljárási szabályokról

 47/2001. (BK. 24.) BM utasítás
a belügyminiszter által irányított szervek köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói szociális és kegyeleti ellátásáról

 3/2005. (BK 1.) BM utasítás
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

 29/2005. (BK 15.) BM utasítás
a terrorizmus elleni fellépés egységes végrehajtására

 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról

 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás
a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról

 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről

 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról

 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás
a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról

 16/2013. (V. 28.) BM utasítás
a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról

 36/2013. (XII. 21.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről

 1/2008. ÖM utasítás
a Vagyonnyilatkozati Szabályzat kiadásáról

 2/2008. ÖM utasítás
a Vagyongyarapodási Vizsgálatot Megelőző Meghallgatás Szabályzatának kiadásáról

 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás
hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, értékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról

 9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás
a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

 

25. Egyéb a tűzvédelmet, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok

 1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

 1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről

 1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 2004. évi XXIX. törvény
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

 2009. évi LXXVI. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 2010. évi XLIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 2011. évi CLXV. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

 2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

 191/2002. (IX. 04.) Korm. rendelet
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet
a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról

 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet
a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről

 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Közlekedésbiztonsági Szervezetről

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

 2/1993. (II. 2.) BM rendelet
az országgyűlési képviselőknek a rendőrség, a határőrség, a polgári védelem és a tűzoltóság működésére szolgáló területre történő belépéséről

 53/2012. (X. 26.) BM rendelet
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 17/2015. (IV. 20.) BM rendelet
A polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

 2/1998. (I.16.) MüM rendelet
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 2/1998. BM Utasítás
a Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

 10/2001.  BM utasítás
a Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről

 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás
a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról

22/2014. (XII. 5.) BM utasítás 

a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről

 

26. Az Európai Unióval kapcsolatos jogszabályok

 2004. évi XXIX. törvény
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

 2009. évi VII. törvény
az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról

 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet
az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről

 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet
az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

 2007/23/EK Irányelve (Az Európai Parlament és a Tanács irányelve)
a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról

 305/2011/EU Rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács rendelete)

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

27. A közigazgatási eljárással kapcsolatos fontosabb jogszabályok

 2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 2013. évi CLXV. törvény
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

 2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről

 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól

 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások

 

Lezárva: 2017. január 01.

Összeállította:
 
Nyiri Csaba
tűzvédelmi szakértő

Tel: 20-261-7937
web: nyirituzvedelem.hu
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6 nyomtatott és 12 on-line változatban.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu

 

Schrack_banner_140905.gif sbt_banner_allo.gif konifo-banner-florian.gif

 

11-Stoebich_banner-19_240x104 (2).jpg

A novemberi Florian exPress tartalmából:

Polon-Alfa: premier a SecuriForumon

Mire jó a szimuláció és miért hasznos?

Parafatábláról a 4K-s TV-re

Jobbak,élhetőbbek, kelendőbbek

Könnyűszerkezetes csarnoktetők tűzvédelme, 21. századi hőszigetelése

Mélygarázsok füstelvezetése

A Dräger HPS® 3500 – fejvédelmi rendszer

Huszonöt éves a Magirus csuklóskarú létrás tűzoltó gépjárműje.

A Rosenbauer ház legsikeresebb járműcsaládja negyedszázados jubileumot ünnepel

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.