Fl-netfej-új copy.jpg
  • sbt-head_gif.gif
  • sbt-head_gif.gif
  • sbt-head_gif.gif
Regisztráció
 
Programelőzetes  

 

 

 2018. október 11-13.
FORIAN  – Tűzvédelmi, tűzoltósági és katasztrófavédelmi szakkiállítás

Szervező: ORTEC  Messe und Kongress GmbH

Helyszín: Messe Dresen/ 01067 Dresden, Messering 6/ Németország
Információ: www.messe-florian.de
facebook.com/feuehrmesseflorian


 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 1102:2017                       
Textíliák és textiltermékek. Égési viselkedés. Függönyök és sötétítőfüggönyök. Részletes eljárás függőleges próbadarabok lángterjedésének meghatározására

(SzK: 2.)

 

*MSZ EN 15269-5:2014+A1:2017  
Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes üvegezett ajtók és nyitható ablakok tűzállósága (MSZ EN 15269-5:2014 helyett; SzK: 3.)

 

*MSZ EN ISO 7010:2012/A6:2017 
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések- 6. módosítás 

(MSZ EN ISO 7010:2013 módosítása; SzK: 4.)

 

*MSZ EN 13204:2017                     
Tűzoltáshoz és műszaki mentéshez használt, kettős működésű hidraulikus mentőeszközök. Biztonsági és teljesítmény követelmények (MSZ EN 13204:2004+A1:2013 helyett; SzK: 4.)

 

*MSZ EN 16763:2017                     
A tűzvédelemi és biztonsági rendszerekre vonatkozó szolgáltatások (SzK: 5.)

 

*MSZ EN ISO 16852:2017              
Lánggátló berendezések. Működési követelmények,  vizsgálati módszerek és használati korlátok (MSZ EN ISO 16852:2011 helyett; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 1839:2017                       
Éghető gázok és gőzök robbanási határainak és oxigén-határkoncentrációjának (LOC) meghatározása (MSZ EN 1839:2013 és az MSZ EN 14756:2007 helyett, amelyek azonban 2018.01.11-ig még érvényesek; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 14986:2017                     
Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben működő ventilátorok kialakítása (MSZ EN 14986:2007 helyett, amelyek azonban 2020.01.31-ig még érvényes; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 60079-29-1:2017             
Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (MSZ EN 60079-29-1:2008 helyett, amelyek azonban 2019.12.23-ig még érvényes; SzK: 5.)

 

 

 

*MSZ EN ISO/IEC 80079-38:2017 
Robbanóképes közegek. 38. rész: Föld alatti bányák robbanóképes közegeiben használt berendezések és részegységek (MSZ EN 1710:2005+A1:2009 helyett; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 13163:2012+A2:2017     
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírások (MSZ EN 13163:2012+A1:2015 helyett, amelyek azonban 2018.08.31-ig még érvényes; SzK: 5.)

 

*MSZ EN ISO 15025:2017              
Védőruházat. Láng elleni védelem. A korlátozott lángterjedés vizsgálati módszere (MSZ EN ISO 15025:2003 helyett; SzK: 6.)

 

*MSZ EN ISO 9151:2017                
Védőruházat hő és láng ellen. A láng általi hőátvitel meghatározása (MSZ EN 367:1995 helyett; SzK: 6.)

 

*MSZ EN 16809-2:2017                  
Épületek hőszigetelő termékei. Helyszínen kialakított termékek ömlesztett expandált polisztirol- (EPS-) gyöngy és kötött expandált polisztirolgyöngy kitöltőanyagból. 2. rész: A kötött és ömlesztett kitöltőanyagok beépítés utáni előírásai (SzK: 6.)

 

*MSZ HD 60364-6:2016/A11:2017
Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (MSZ HD 60364-6:2016 módosítása; SzK: 6.)

 

*MSZ EN 54-5:2017                        
Tűzjelző berendezések. 5. rész: Hőérzékelők. Pontszerű hőérzékelők (az MSZ EN 54-5:2003 és az MSZ EN 54-5:2000/A1:2003 helyett, amelyek azonban 2021. 02. 28-ig még érvényesek; SzK: 7.)

 

*MSZ EN 54-13:2017                      
Tűzjelző berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek kompatibilitási és összekapcsolhatósági értékelése (MSZ EN 54-13:2005 helyett; SzK: 7.)

 

*MSZ EN 60695-1-21:2017             
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-21. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Gyúlékonyság. A vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (SzK: 7.)

 

*MSZ EN 60695-8-1:2017               
A tűzveszélyesség vizsgálata. 8-1. rész: Hőleadás. Általános útmutató (az MSZ EN 60695-8-1:2008 helyett, amely azonban 2019. 12. 20-ig még érvényes; SzK: 7.)

 

*MSZ EN 60695-10-3:2017             
A tűzveszélyesség vizsgálata. 10-3. rész: Rendellenes meleg. Az alakváltozás vizsgálata a megömlesztési feszültségek csökkentésével (az MSZ EN 60695-10-3:2002 helyett, amely azonban 2019. 10. 12-ig még érvényes; SzK: 7.)

*MSZ EN 50402:2017                     
Villamos gyártmányok éghető vagy toxikus gázok vagy gőzök, vagy oxigén érzékelésére és mérésére. A gázérzékelő rendszerek működésbiztonsági követelményei (az MSZ EN 50402:2006 és az MSZ EN 50402:2005/A1:2009 helyett, amelyek azonban 2020. 02. 04-ig még érvényesek; SzK: 7.)

 

MSZ HD 60364-6:2017                    
Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (az MSZ HD 60364-6:2016 és az MSZ HD 60364-6:2016/A11:2017 helyett; SzK: 7.)

 

*MSZ EN 60695-1-10:2017             
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-10. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Általános irányelvek. (az MSZ EN 60695-1-10:2010 helyett, amely azonban 2019. 12. 23-ig még érvényes; SzK: 8.)

 

*MSZ EN 60695-8-2:2017               
A tűzveszélyesség vizsgálata. 8-2. rész: Hőleadás.  Vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (SzK: 8.)

 

*MSZ EN 1366-10:2011+A1:2017  
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 10. rész: Füstcsappantyúk (az MSZ EN 1366-10:2011 helyett; SzK: 8.)

 

*MSZ EN 12101-2:2017                  
Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes füst- és hőelvezető berendezés (az MSZ EN 12101-2:2004 helyett, amely azonban 2018. 12. 31-ig még érvényes;; SzK: 8.)

 

*MSZ EN 50849:2017                     
Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez (az MSZ EN 60849:2000 helyett; SzK: 8.)

 

*MSZ EN ISO 7010:2012/A7:2017 
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 7. módosítás (az MSZ EN ISO 7010:2013 módosítása; SzK: 9.)

 

*MSZ EN 60695-1-30:2017             
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-30. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Előválasztásos vizsgálati folyamat. Általános irányelvek. (az MSZ EN 60695-1-30:2009 helyett, amely azonban 2020. 03. 28-ig még érvényes; SzK: 9.)

 

*MSZ EN ISO 4589-1:2017             
Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 1. rész: Általános követelmények. (az MSZ EN ISO 4589-1:2000 helyett; SzK: 9.)

 

*MSZ EN ISO 4589-2:2017             
Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 2. rész: Környezeti hőmérsékletű vizsgálat. (az MSZ EN ISO 4589-2:2000 és az MSZ EN ISO 4589-2:1999/A1:2006 helyett; SzK: 9.)

 

*MSZ EN ISO 4589-3:2017             
Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 3. rész: Emelt hőmérsékletű vizsgálat. (az MSZ EN ISO 4589-3:1999 helyett; SzK: 9.)

 

*MSZ EN 60079-30-1:2017             
Robbanásveszélyes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények. (az MSZ EN 60079-30-1:2007 helyett,amely azonban 2020. 03. 06-ig még érvényes; SzK: 9.)

 

*MSZ EN 60695-11-5:2017             
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-5. rész: Vizsgálólángok. Tűlángos vizsgálati módszer. A berendezés, az igazolóvizsgálat elrendezése és irányelvek (az MSZ EN 60695-11-5:2005 helyett, amely azonban 2020. 06. 16-ig még érvényes; SzK: 10.)

 

*MSZ EN 16689:2017                     
Védőruházat tűzoltók részére. A műszaki mentésre használt védőruházat teljesítménykövetelményei (SzK: 10.)

 

*MSZ EN 1364-5:2017                    
Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szellőzőrácsok (SzK: 11.)

 

*MSZ EN 60079-30-2:2017             
Robbanóképes közegek. 30-2. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója (az MSZ EN 60079-30-2:2007 helyett, amely azonban 2020. 04. 03-ig még érvényes; SzK: 11.)

 

*MSZ EN 16282-7:2017                  
Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 7. rész: Rögzített tűzelfojtó rendszerek telepítése és használata. (SzK: 11.)

 

*MSZ EN ISO 13943:2017              
Tűzbiztonsági szakszótár (MSZ EN ISO 13943:2011 helyett; SzK: 12.)

 

*MSZ EN 13915:2017                     
Előregyártott gipszkarton lemezpanelek üreges papírkarton maggal. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 13915:2007 helyett, amely azonban 2019. 04. 30-ig még érvényes; SzK: 12.)

 

 

*MSZ EN 14353:2017                     
Fém tartóváz és kiegészítő profilok gipszkarton lemezekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14353:2007 +A1:2010 helyett, amely azonban 2019. 04. 30-ig még érvényes; SzK: 12.)

 

*MSZ EN 14353:2017                  
Gipszalapú ragasztók hő- és hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszlemezekhez. Fogalommeghatáro-zások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14496:2006 helyett, amely azonban 2019. 04. 30-ig még érvényes; SzK: 12.)

 

*MSZ EN ISO 13943:2017              
Tűzbiztonsági szakszótár (MSZ EN ISO 13943:2011 helyett; SzK: 12.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. ÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 671-1:2013                        
Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 1. rész: Tömlődob alaktartó tömlővel (SzK: 1.)

 

MSZ EN 671-2:2013                        
Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 2. rész: Falitűzcsap-szekrények lapostömlővel (SzK: 1.)

 

MSZ EN ISO 19353:2016                
Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem

(SzK: 3.)

 

MSZ EN 1755:2016                         
Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás. Kiegészítő követelmények robbanásveszélyes környezetben való üzemeléshez (SzK: 4.)

 

MSZ EN 60669-2-6:2014                 
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 2-6. rész: Kiegészítő követelmények. Tűzeseti kapcsolók külső és belső téri jelzésekhez és világításhoz (SzK: 4.)

 

MSZ EN 54-3:2014                          
Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők (SzK: 12.)

 

MSZ EN 1363-1:2013                      
Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények (SzK: 12.)

 

MSZ EN 1364-1:2016                      
Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (SzK: 12.)

MSZ EN 13830-1:2015                    
Függönyfalak. Termékszabvány (SzK: 12.)

 

MSZ EN 16361:2013+A1:2016       
Gépi működtetésű, gyalogos közlekedésre szolgáló ajtók. Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Gyalogos közlekedésre szolgáló, nem nyíló típusú, eredetileg gépi működtetésű beépítésre tervezett ajtószerkezetek (SzK: 12.)

 

MSZ EN ISO 11925-2:2011             
Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egylángú gyújtóforrásos vizsgálat (SzK: 12.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. ÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

 

*MSZ EN 62305-1:2005                  
Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek
 (helyesbítés jelzete EN 62305-1:2011/AC:2016, November; SzK: 1.)

 

*MSZ EN 62305-4:2005                  
Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (helyesbítés jelzete EN 62305-4:2011/AC:2016, November; SzK: 1.)

 

MSZ EN 60529:2015                       
Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)

Hiba helye a címoldalon (SzK: 12.)

 

*MSZ EN 1026:2016                       
Ablakok és ajtók. Légzáróság. Vizsgálati módszer

Hiba helye a címoldalon (SzK: 12.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. ÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

 

MSZ EN 14851:2006                       
Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghetőségi vizsgálata (SzK: 9.)

 

MSZ EN 14852:2006                       
Aeroszol palackok. A permetsugár meggyulladási távolságának meghatározása (SzK: 9.)

 

MSZ EN 14853:2006                       
Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata zárt térben (SzK: 9.)

 

MSZ EN 357:2005                           
Építési üveg. Átlátszó vagy áttetsző üvegtermékeket tartalmazó, tűzálló, üvegezett elemek. A tűzállóság osztályozása (SzK: 12.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2017. december 31.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő

 

Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif

 

Schrack_banner_140905.gif sajat-hird.jpg konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 májusi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

 - Fűtőanyagcellával a hatékony tűzmegelőzésért

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- A biztonság új dimenziója a Siemenstől: Cerberus DMS felügyeleti rendszer

- Commend – Ipari vészhívó és vezérlő terminálok

- Lakások tűzjelző érzékelőinek távfelügyelete

🔥Építés és tűzvédelem

- Ásványgyapot anyagok alkalmazása a homlokzati hőszigetelésekben

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- Innovatív járműtűzvédelem Magyarországon

- Új PAC 6x00/8x00 személyi gázdetektor család

-  Sokféle jármű, egyféle cél 2.

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás IX. rész

- Garázsok tűzbiztonsága - Anno

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.