Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

 

 
2018. május 15-18.
IPAR NAPJAI Kiállítás
Rendező: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10.A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

 

*MSZ EN ISO 7010:2012/A6:2017
Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések- 6. módosítás (MSZ EN ISO 7010:2013 módosítása; SzK: 4.)

 

*MSZ EN 13204:2017
Tűzoltáshoz és műszaki mentéshez használt, kettős működésű hidraulikus mentőeszközök. Biztonsági és teljesítmény követelmények (MSZ EN 13204:2004+A1:2013 helyett; SzK: 4.)

 

*MSZ EN 16763:2017
A tűzvédelemi és biztonsági rendszerekre vonatkozó szolgáltatások (SzK: 5.)

 

*MSZ EN ISO 16852:2017
Lánggátló berendezések. Működési követelmények,  vizsgálati módszerek és használati korlátok (MSZ EN ISO 16852:2011 helyett; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 1839:2017
Éghető gázok és gőzök robbanási határainak és oxigén-határkoncentrációjának (LOC) meghatározása (MSZ EN 1839:2013 és az MSZ EN 14756:2007 helyett, amelyek azonban 2018.01.11-ig még érvényesek; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 14986:2017
Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben működő ventilátorok kialakítása (MSZ EN 14986:2007 helyett, amelyek azonban 2020.01.31-ig még érvényes; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 60079-29-1:2017
Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (MSZ EN 60079-29-1:2008 helyett, amelyek azonban 2019.12.23-ig még érvényes; SzK: 5.)

 

*MSZ EN ISO/IEC 80079-38:2017 
Robbanóképes közegek. 38. rész: Föld alatti bányák robbanóképes közegeiben használt berendezések és részegységek (MSZ EN 1710:2005+A1:2009 helyett; SzK: 5.)

 

*MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírások (MSZ EN 13163:2012+A1:2015 helyett, amelyek azonban 2018.08.31-ig még érvényes; SzK: 5.)

 

*MSZ EN ISO 15025:2017
Védőruházat. Láng elleni védelem. A korlátozott lángterjedés vizsgálati módszere (MSZ EN ISO 15025:2003 helyett; SzK: 6.)

 

*MSZ EN ISO 9151:2017
Védőruházat hő és láng ellen. A láng általi hőátvitel meghatározása (MSZ EN 367:1995 helyett; SzK: 6.)

 

*MSZ EN 16809-2:2017
Épületek hőszigetelő termékei. Helyszínen kialakított termékek ömlesztett expandált polisztirol- (EPS-) gyöngy és kötött expandált polisztirolgyöngy kitöltőanyagból. 2. rész: A kötött és ömlesztett kitöltőanyagok beépítés utáni előírásai (SzK: 6.)

 

*MSZ HD 60364-6:2016/A11:2017
Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (MSZ HD 60364-6:2016 módosítása; SzK: 6.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 1755:2016
Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás. Kiegészítő követelmények robbanásveszélyes környezetben való üzemeléshez (SzK: 4.)

 

MSZ EN 60669-2-6:2014
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 2-6. rész: Kiegészítő követelmények. Tűzeseti kapcsolók külső és belső téri jelzésekhez és világításhoz (SzK: 4.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2017. június 30.

Összeállította:
Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő


 


A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016-BAN KÖZZÉTETT FONTOSABB, KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

MSZ 1027:2016
Tűzoltómászóöv (MSZE 1027:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1059:2016
A kézi tűzoltó sugárcsövek kiegészítő követelményei (MSZE 1059:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1092:2016
Tűzoltó kapcsok (MSZE 1092:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1185:2016
Tűzoltó tömlők. Vízzáró lapos nyomótömlők és szerelt tömlők tűzoltó szivattyúkhoz és -járműveikhez (MSZE 1185:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1025:2016
Műanyag tűzoltó kupakkapcsok (MSZE 1025:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 9783:2016
Szén-dioxiddal oltó berendezés (MSZE 9783:2009 helyett; SzK: 1.)

*MSZ EN 1364-1:2016
Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (MSZ EN 1364-1:2000 helyett; SzK: 1.)

MSZ 15606:2016
A tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata, illetve karbantartása (MSZE 15606:2009 helyett; SzK: 1.)

*MSZ EN ISO 11612:2016
Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (MSZ EN ISO 11612:2009 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN ISO 14116:2016
Védőruházat. Láng ellen védvédelem. Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyag-összeállítások és ruházat  (MSZ EN ISO 14116:2008 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN 16712-1:2016
Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható habbal oltó berendezés. 1. rész: PN 16 induktorok (SzK: 3.)

*MSZ EN 16712-2:2016
Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható habbal oltó berendezés. 2. rész: Adagolócsövek (SzK: 3.)

*MSZ EN 16712-3:2016
Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható habbal oltó berendezés. 3. rész: Kis és közepes tágulású, kézi habosító PN 16 sugárcsövek (SzK: 3.)

*MSZ EN 60332-1-1:2004/A1:2016
Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-1. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata (MSZ EN 60332-1-1:2005 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 60332-1-2:2004/A1:2016
Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-2. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálati előírás 1 kW-os előkevert lánggal (MSZ EN 60332-1-2:2005 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 60332-1-3:2004/A1:2016
Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-3. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Eljárás égő cseppek/részecskék meghatározására (MSZ EN 60332-1-3:2005 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 61340-2-1:2016
Elektrosztatika. 2.1. rész: Mérési módszerek. Az anyagok és termékek sztatikus villamos töltést eloszlató képessége (MSZ EN 61340-2-1:2003 helyett, amely azonban 2018.10.02-ig még érvényes; SzK: 4.)

*MSZ EN 45545-2:2013+A1:2016
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzállósági követelményei (MSZ EN 45545-2:2013 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 45545-2:2013+A1:2016
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 5. rész: Villamos járművek tűzvédelmi követelményei, ideértve a trolibuszokat sínautóbuszokat és mágneses lebegtetésű járműveket (MSZ EN 45545-5:2013 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 597-1:2016
Bútorok. Matracok és kárpitozott ágybetétek éghetőségének értékelése. 1. rész: Tűzforrás: parázsló cigaretta (MSZ EN 597-1:2000 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 597-1:2016
Bútorok. Matracok és kárpitozott ágybetétek éghetőségének értékelése. 2. rész: Tűzforrás: gyufalángnak megfelelő tűzforrás (MSZ EN 597-2:2000 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 14973:2016
Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítmé-nyekhez. Villamossági és lángállósági biztonsági követelmények (MSZ EN 14973:2016+A1:2008 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 50200:2016
Vészhelyzet idején üzemelő áramkörökben használt, védelem nélküli, kisátmérőjű kábelek tűzállóságának vizsgálati módszere (MSZ EN 50200:2007 helyett, amely azonban 2018. 09. 14-ig még érvényes; SzK: 5.)

*MSZ EN 50577:2016
Villamos kábelek. Védelem nélküli (P-osztályú) villamos kábelek tűzállóságának vizsgálata (SzK: 5.)

*MSZ EN 1539:2016
Szárítók és kemencék, amelyekben éghető anyagok szabadulhatnak fel. Biztonsági követelmények (MSZ EN 1539:2010 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-6:2016
Robbanóképes közegek. 6. rész: Gyártmányok folyadék alatti védelemmel „o” (MSZ EN 60079-6:2007 helyett, amely azonban 2018. 03. 27-ig még érvényes;; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-7:2016
Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védeleme fokozott biztonsággal „e” (MSZ EN 60079-7:2007 helyett, amely azonban 2018. 07. 31-ig még érvényes;; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-10-1:2016
Robbanóképes közegek. 10-1. rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (MSZ EN 60079-10-1:2009 helyett, amely azonban 2018. 10. 13-ig még érvényes;; SzK: 5.)

*MSZ EN 12779:2016
Famegmunkáló gépek biztonsága. Beépített forgács- és porelszívó rendszerek. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12779:2004+A1:2009 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 60695-1-11:2016
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-11. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. A tűzveszélyesség értékelése (MSZ EN 60695-1-11:2011 helyett, amely azonban 2017.11.12-ig még érvényes; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 12127-1:2016
Ruházat hő és láng elleni védelemhez. A kontakthőátvitel meghatározása védőruházatom vagy annak összetevő anyagain. 1. rész: Fűtött henger által előállított kontakthő (MSZ EN 702:1998 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 11623:2016
Gázpalackok. Kompozit szerkezet. Időszakos ellenőrzés és vizsgálat (MSZ EN ISO 11623:2002 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 9094:2016
Kishajók. Tűz elleni védelem (MSZ EN ISO 9094-1:2003 és az MSZ EN ISO 9094-2:2003  helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-1:2016
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 1. rész: Terminológia (MSZ EN 15947-1:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-2:2016
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 2. rész: Tűzijátéktest kategóriái és típusai (MSZ EN 15947-2:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-3:2016
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 3. rész: Minimális címkézési követelmények (MSZ EN 15947-3:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-4:2016
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 4. rész: Vizsgálati módszerek (MSZ EN 15947-4:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-5:2016 
Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 5. rész: Konstrukciós és működési követelmények. (MSZ EN 15947-5:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 16265:2016
Pirotechnikai eszközök. Egyéb pirotechnikai eszközök. Gyújtószerkezetek (SzK: 6.)

*MSZ EN 1873:2014+A1:2016
Előre gyártott tetőtartozékok. Egyedi műanyag tetővilágítók. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 1873:2014 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 13084-6:2016
Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések 6. rész: Acél béléscsövek. Tervezés és kivitelezés (MSZ EN 13084-6:2005 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 54-28:2016
Tűzjelző berendezések. 28. rész: Nem visszaálló vonali hőérzékelők (SzK: 7.)

*MSZ EN 81-73:2016
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén (MSZ EN 81-73:2005 helyett, amely azonban 2018.08. 31-ig még érvényes; SzK: 8.)

*MSZ EN 1755:2016
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. A robbanásveszélyes környezetben való üzemelés kiegészítő követelményei (MSZ EN 1755:2000+A2:2013 helyett, amely azonban 2017.11. 30-ig még érvényes; SzK: 8.)

*MSZ EN ISO 17881-1:2016
Textíliák. Bizonyos égésgátló anyagok meghatározása. 1. rész: Brómozott égésgátló anyagok (SzK: 8.)

*MSZ EN ISO 17881-2:2016
Textíliák. Bizonyos égésgátló anyagok meghatározása. 2. rész: Foszfortartalmú égésgátló anyagok (SzK: 8.)

*MSZ EN 50545-1:20011/A1:2016
Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére parkolókban és alagutakban. 1. rész: Általános működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek szén-monoxid és nitrogén-oxidok érzékelésére és mérésére (SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 19353:2016
Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (MSZ EN 13478:2001+A1:2008 helyett; 9353:2016SzK: 9.)

*MSZ EN 54-31:2014+A1:2016
Tűzjelző berendezések. 31. rész: Multiszenzoros tűzérzékelők. Füst-, szén-monoxid- és adott esetben hőérzékelők kombinációját alkalmazó pontszerű érzékelők (MSZ EN 54-31:2015 helyett, amely azonban 2017.12.31-ig még érvényes; SzK: 9.)

*MSZ EN 50575:2014/A1:2016
Erősáramú, jelző- és távközlőkábelek. Építmények általános alkalmazású kábelei a tűzállósági követelményeknek való megfelelés szempontjából (MSZ EN 50575:2014/ módosítása; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők.Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (MSZ EN  61241-2-2:01999 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 80079-36:2016
Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (MSZ EN 13463-1:2009 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 80079-37:2016
Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, folyadék alatti védelem „k” (MSZ EN 13463-5:2012 az MSZ EN 13463-6:2005 és az MSZ EN 13463-8:2004 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 12863:2010/A1:2016
A cigaretták tűzokozó hatásainak értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (MSZ EN ISO 12863:2010 módosítása; SzK: 10.)

*MSZ EN 50399:2011/A1:2016
Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Kábelek és vezetékek hő- és füstkibocsátásának mérésére a lángterjedési vizsgálat során. Vizsgálóberendezés, vizsgálati eljárások, eredmények (MSZ EN 50399:2011 módosítása;        SzK: 10.)

*MSZ EN 50194-2:2006/A1:2016
Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos gyártmányok lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos gyártmányok. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50194-2:2007 módosítása; SzK: 10.)

*MSZ EN 50244:2016
Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos készülékek háztartási helyiségekben. Kiválasztási, telepítési, használati és karbantartási útmutató (MSZ EN 50244:2000 helyett, amely azonban 2019. 03. 14-ig még érvényes; SzK: 10.)

*MSZ EN 16728:2016
LPG-berendezések és- tartozékok. A hagyományosan hegesztett és forrasztott acélpalackoktól eltérő szállítható, újratölthető LPG-palackok. Időszakos ellenőrzés (MSZ EN 1440:2008+A1:2012 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN ISO 16148:2016
Gázpalackok. Újratölthető, varratnélküli acél gázpalackok és –csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat (AT) és az azt követő ultrahangos vizsgálat (UT) Időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz (MSZ EN ISO 16148:2006 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 60695-1-20:2016
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-20. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Gyúlékonyság. Általános útmutató (SzK: 11.)

*MSZ EN 13501-2:2016
Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőző rendszerek kivételével (MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 13501-4:2016
Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-4:2007+A1:2010 helyett, amely azonban 2018. 03. 31-ig még érvényes; SzK: 11.)

*MSZ EN 13501-5:2016
Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 16733:2016
Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Az építési termékek folytonos izzásra való hajlamának meghatározása (SzK: 11.)

*MSZ EN 13119:2016
Függönyfalak. Terminológia (MSZ EN 13119:2007 helyett; SzK: 12.)

*MSZ EN 60332-1-2:2004/A1:2016
Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-2. rész: Egyedül álló szigetelt vezetékek vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálati előírás 1 kW-os előkevert lánggal (MSZ EN 60332-1-2:2005 módosítása; SzK: 12.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016-BAN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB, A KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 54-25:2008
Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádiós kapcsolatot használó részegységek (SzK: 1.)

MSZ EN 13015:2001+A1:2009
Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei (az MSZ EN 13015:2002 helyett, SzK: 2.)

MSZ EN 54-1:2011
Tűzjelző berendezések. 1. rész: Bevezetés (SzK: 4.)

MSZ EN 1089-3:2011
Szállítható gázpalackok. A palackok megjelölése (az LPG kivételével). 3. rész: Színjelölés (SzK: 4.)

MSZ EN 1838:2014
Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás (SzK: 4.)

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvomók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben (SzK: 5.)

MSZ EN 60079-14:2014
Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (SzK: 6.)

MSZ EN 60079-17:2014
Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (SzK: 6.)

MSZ EN 16034:2015
Bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok. Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Tűzállósági és/vagy füstgátlási jellemzők (SzK: 7.)

 MSZ EN 60598-2-22:2015
Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (SzK: 11.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016-BAN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

 

*MSZ EN 12845:2005 
Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés kivitelezés, karbantartás (helyesbítés jelzete EN 12845/AC:2016, January; (SzK: 3.)

*MSZ EN 60079-14:2014
Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (helyesbítés jelzete: EN 60079-14:2014/AC:2016, February; SzK: 4.)

 *MSZ EN 60095-11-20:2015
A tűzveszélyesség vizsgálata 11-20. rész: Vizsgálólángok. Vizsgálati módszerek 500 W-os lánggal (helyesbítés jelzete: EN 60095-11-20:2015/AC:2016, February; SzK: 4.)

 *MSZ EN 60079-2:2015
Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (helyesbítés jelzete: EN 60079-2:2014/AC:2015, July; SzK: 6.)

*MSZ EN 60598-2-22:2015 
Lámpatestek. 2.22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (helyesbítés jelzete: EN 60598-2-22:2014/AC:2016, May; SzK: 7.)

*MSZ EN 60598-2-22:2015
Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (helyesbítés jelzete: EN 60598-2-22:2014/AC:2016, September; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016-BAN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

 

MSZ-05-50.7042:1988
Autóbuszok tűzbiztonsági követelményei (SzK: 2.)

MSZ 15640:1982
Gépjárműfecskendő (SzK: 2.)

MSZ-07-4050:1991
Közúti jármű szerelőaknák, emelt járműállások létesítési és biztonsági követelményei (SzK: 2.)

 MSZ-07-4055:1991
Gépjármű fényező-szárító fülke biztonságtechnikai  követelményei (SzK: 2.)

 MSZ EN 3-3:1994 
Hordozható tűzoltó készülékek.  3. rész: Felépítés, nyomásállóság mechanikai vizsgálatok (SzK: 3.)

MSZ EN 14593-2:2005
Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő készülékek tüdőautómatával. 2. rész: Készülékek túlnyomásos félálarccal. Követelmények, vizsgálat, megjelölés (SzK: 5.)

MSZ EN 14600:2006 
Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók, kapuk és nyitható ablakok. Követelmények és osztályba sorolás  (SzK: 5.)

MSZ-08-0513:1988
Növényvédő szerek lobbanáspontjának meghatározása (SzK: 11.)

MSZ 12485-6:1995 
Veszélyes anyagok vizsgálata. Szilárd anyagok öngyulladó képességének meghatározása (SzK: 11.)

MSZ-05-50.7042:1988
Autóbuszok tűzbiztonsági követelményei (SzK: 7.)

MSZ 15640:1982
Gépjárműfecskendő (SzK: 8.)

   

Közlemény újbóli érvénybelépésről

 

MSZ EN 469: 2007
Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási védőruházat teljesítménykövetelményei (SzK: 7.)

  

Lezárva: 2016. december 31.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő

Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu

 

Drager-oldal.jpg sajat-hird.jpg konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2017 decemberiszámának tartalmából:

 🔥Röviden

- Pont került az „i”-re
- Újabb szakmai sikereket ért el az Astal Security Technologies Kft.

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Küszöbön a szabályozott és biztonságos tűzátjelzés

- Kontinenseket kötünk össze

- Tűzjelzés lakásokban

🔥Építés és tűzvédelem

- Tűz- és füstgátló lezárások

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

-  – Az új, 2017-es veszélyes áru szabályozásról

 


🔥Történelem
- Elmaradt rendszerváltás VI. rész

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.